AAPL kan zich opmaken voor liftoff

  • AAPL.us
    (${instrument.percentChange}%)

Dagelijkse grafiek

De onderstaande grafiek toont de daggrafiek van Apple (AAPL). Wij hebben twee Bollinger Bands toegevoegd om het marktsentiment te beoordelen. Na een brutale selldown in januari staat AAPL nu op de grens van zijn bullish zone, tussen de bovenste blauwe en rode banden. Als het aandeel in deze zone komt, is dat een opwaartse ontwikkeling. Hoe langer het aandeel in deze regio blijft, hoe groter de kans op een bullish waardestijging, zeker als de Bollinger Bands de volatiliteit uitbreiden. Sinds Apple op 27 januari na de bel de winst over het eerste kwartaal van 2012 bekendmaakte, is het vermeldenswaard dat het aandeel op een relatieve basis sterk is gestegen. Het steeg opwaarts vanuit de bear zone, tussen de onderste blauwe en rode banden. Hieronder bespreken we enkele van de financiële cijfers, met de nadruk op een solide eerste kwartaal voor zijn boekjaar 2022.

AAPL's kwartaal brutomarges


Bron: www.koyfin.com

Bovenstaande kolomdiagram toont vijf opeenvolgende kwartalen van totale omzet (blauw), kosten van omzet (oranje), en brutowinst (grijs). De gele lijn is de brutomarge. Hoewel de brutomarges zeker naar het noordoosten opschoven, daalden ze tussen Q3-Q4 2021. De belangrijkste boosdoener was een hogere kostprijs van de omzet, die hoogstwaarschijnlijk te wijten was aan verstoringen in de toeleveringsketen. In de jongste resultaten is er echter sprake van een aanzienlijke stijging. Deze stijgingen wijzen erop dat de verstoringen in de toeleveringsketen aanmerkelijk zijn verbeterd, waardoor de productiekosten zijn gedaald. De echte uitschieter tussen Q4'21 en Q1'22 was echter de uitzonderlijke stijging van de inkomsten tot $123,95 mrd ($83,36 mrd).

AAPL's driemaandelijkse operationele marges


Bron: www.koyfin.com

Deze stijging van de inkomsten heeft wonderen gedaan voor de operationele marges van AAPL. Het eerste kwartaal van 2012 vertoonde een stijging van de bedrijfskosten met 12%, inclusief V&J en O&O. De gele lijn hierboven toont echter dat de operationele marge omhoogschiet van 29% naar 33%, wat wijst op een aanzienlijk verbeterde werking tijdens het kwartaal.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

AAPL's ROIC vs. kapitaalkosten


Bron: www.koyfin.com

AAPL's rendement op geïnvesteerd vermogen (ROIC) voor Q1'22 maakt een statement. Als we het vergelijken met de kapitaalkosten van het bedrijf (WACC), heeft AAPL aanzienlijke waarde toegevoegd aan zijn activiteiten. De gele lijn is het verschil tussen de ROIC (blauwe kolom) en de WACC (oranje kolom). De lijn voor waardecreatie van AAPL lag de voorbije vijf kwartalen in de dubbele cijfers. Hij daalde echter in Q1'21-Q4'21. In Q1'22 is de waardecreatie aanzienlijk verbeterd, met een sprong van 10% naar 23% (13%). Tim Cook, CEO van AAPL, verklaarde: "Over het algemeen zien we in het maartkwartaal een verbetering van de beperkingen ten opzichte van het decemberkwartaal." ([www.koyfin.com]). De verbetering van de toeleveringsketen impliceert een verdere verbetering van de ROIC ten opzichte van de WACC. Wij zullen de koers nauwgezet volgen ten opzichte van zijn stijgingszone.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.