Hoe kunnen wij u helpen?

Uitvoering & Rollover

Pagina 1 van 3

Rollover is de rente die wordt betaald of verdiend voor het aanhouden van een positie gedurende de nacht. Elke valuta heeft een overnight rentevoet die ermee verbonden is, en omdat Forex in paren wordt verhandeld, heeft elke transactie niet alleen…

Als een betere prijs [dan in eerste instantie aangeboden] beschikbaar komt voordat uw transactie wordt uitgevoerd, zal FXCM u altijd de beste beschikbare prijs geven. Wanneer een order wordt uitgevoerd tegen een betere of gunstigere prijs dan de prijs die…

Deze order functioneert precies als een open markt order met het extra voordeel dat handelaren een "acceptabel" bereik kunnen instellen waarop zij gevuld willen worden. Open range orders zijn ideaal voor het beperken van negatieve slippage Om een Open Range…

Een Close Range order werkt precies zoals een Close Market order met het extra voordeel dat handelaren een "aanvaardbaar" bereik kunnen instellen waarbinnen zij gevuld willen worden. Close Range orders zijn ideaal voor het beperken van negatieve slippage. Om een…

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}