Hoe kunnen wij u helpen?

Passendheidsbeoordeling

1. Wat is een Passendheidsbeoordeling?
In de Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU is vastgelegd dat FXCM ("wij") bij het verlenen van financiële diensten de cliënt ("u") moet vragen om informatie over uw kennis en ervaring op het gebied van beleggen met betrekking tot het specifieke type product of dienst dat wordt aangeboden of aangevraagd, en de vragenlijst over productkennis moet beantwoorden. Vervolgens beoordelen wij of het product of de dienst voor u geschikt is. Dit wordt "Passendheidsbeoordeling" genoemd.

2. Wat gebeurt er in een Passendheidsbeoordeling?
U beantwoordt vragen over de financiële instrumenten die wij aanbieden. Op basis van uw antwoorden beoordelen wij of u over de nodige kennis en ervaring beschikt om de aard en de risico's van het aangeboden of gevraagde product of de dienst te begrijpen.
U wordt geïnformeerd als op basis van de Passendheidsbeoordeling de door ons aangeboden diensten of producten voor u ongeschikt worden geacht.

3. Wat als ik geen Passendheidsbeoordeling wil ondergaan?
Alle individuele cliënten worden onderworpen aan een Passendheidsbeoordeling met betrekking tot het handelen in een complex financieel instrument. Een professionele cliënt wordt geacht over de kennis en ervaring te beschikken die nodig is om het risico te begrijpen en is derhalve in staat om alle instrumenten te verhandelen.

4. Welk type cliënten ondergaat de Passendheidsbeoordeling?
Wanneer u als niet-professionele cliënt bent aangemerkt en uw beleggingsdiensten betrekking hebben op complexe financiële instrumenten (anders dan beleggingsadvies en/of vermogensbeheer), moet u een Passendheidsbeoordeling invullen.
Een professionele cliënt wordt geacht over de nodige kennis en ervaring te beschikken om het risico te begrijpen dat verbonden is aan de financiële instrumenten waarin hij of zij professioneel is en ondergaat daarom geen Passendheidsbeoordeling met betrekking tot dergelijke instrumenten.

5. Wat zijn complexe financiële instrumenten?
Deze term verwijst naar financiële instrumenten die volgens MiFID II als complex worden aangemerkt, rekening houdend met factoren zoals de structuur en het risico van het instrument.

6. Wat gebeurt er als ik eerder in hetzelfde financiële instrument heb gehandeld, maar via een andere beleggingsonderneming/financiële instelling?
FXCM moet nagaan of u voldoende kennis en ervaring heeft met betrekking tot het financiële instrument waarin u wilt handelen. Daarom moet u een geschiktheidsbeoordeling ondergaan.

7. Moet ik elke keer dat ik een financieel instrument koop de Passendheidsbeoordeling herhalen?
Nee, u hoeft slechts eenmaal een Passendheidsbeoordeling te ondergaan voor een bepaald financieel instrument.

8. Wanneer moet ik FXCM informeren over veranderingen in kennis en ervaring?
Als onderdeel van uw doorlopende relatie met FXCM moet u ons informeren wanneer er een wijziging of update is van de oorspronkelijk verstrekte informatie, vooral wanneer dit betrekking heeft op uw kennis en ervaring.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}