Hoe kunnen wij u helpen?

US Shares (24 Hours)

De onderliggende aandelen voor US Shares (24 Hours) worden verhandeld op de NASDAQ of NYSE. Ze zijn te herkennen aan een .ext aan het einde van het tickersymbool.

Amerikaanse aandelen vs. US Shares (24 hours)
Verschillende handelstijden

 • ".us" -instrumenten opereren alleen tijdens de normale markttijden:
  • 09:30 - 16:00 ET
 • "".ext" -instrumenten opereren tijdens alle sessies:
  • Normale marktijden: 09:30 - 16:00 ET
  • Verlengde openingstijden:
   • Pre-markt: 04:00 - 09:30 ET
   • Post-markt: 16:00 - 20:00 ET
   • Overnight-markt: 20:00 - 04:00 ET (volgende dag)

Volume, Liquiditeit en Risico
Als gevolg van een lager handelsvolume dan tijdens de normale handelstijden, is er een beperkte liquiditeit tijdens de sessie met verlengde openingstijden. Vanwege het lagere handelsvolume is het niet ongebruikelijk om een hogere volatiliteit, ruimere spreads of moeilijkheden bij het uitvoeren van transacties te ervaren. Bijna alle aankondigingen over bedrijfsnieuws vinden buiten de markttijden plaats. Tijdens deze gebeurtenissen en op elk moment tijdens de sessie met verlengde openingstijden kunnen de koersen zeer snel stijgen of dalen en prijzen bereiken die tijdens de reguliere handelssessie niet werden bereikt.

Handelstijden

Klik hier voor de handelstijden

Houd er echter rekening mee dat de uren kunnen veranderen vanwege de zomertijd. Eventuele feestdagentijden worden hier vermeld.

Spread

US Shares (24 Hours) hebben variabele spreads die verruimen en versmallen afhankelijk van de marktomstandigheden.

Maximale Contractgrootte

Het maximum aantal contracten per klik (transactie) voor US Shares (24 Hours) is 5.000.

Aantal FXCM-contracten per Aandeel.

10 FXCM US Shares (24 Hours)-contracten zijn momenteel gelijk aan 1 Aandeel.

Minimale Pip-kosten (Waarde)
Us Shares (24 Hours) hebben een minimale waarde van 0,001 USD per pip (uw waarde per pip kan anders zijn als uw account in een andere valuta luidt. Raadpleeg het venster Eenvoudige Handelstarieven in Trading Station voor deze waarde).

De pip-locatie wordt hieronder weergegeven. Elke koersbeweging van 0,01 op US Shares (24 Hours) is 1 pip.

Margevereisten
De hefboom voor US Shares (24 Hours) varieert per product, omdat de waarde door FXCM wordt bepaald op basis van de marktomstandigheden. De marge wordt dagelijks na 17.00 uur ET bijgewerkt als een % van de laatste prijs voor 17.00 uur ET. Ga naar de pagina marge-informatie voor meer informatie over de margepercentages per instrument.

Bijvoorbeeld: als het middelpunt van een aandeel 200,00 is om 17.00 uur ET, dan heeft het een nominale waarde van $20 per 1 FXCM-contract (aangezien 1 FXCM = 0,1 aandeel).
Als de margevereiste voor dit instrument 10% is, wordt de marge bijgewerkt tot $2 USD. Als de margevereiste voor dit instrument 50% is, dan wordt de marge bijgewerkt tot $10 USD.

Overnight-financiering/Dividenden/Inhoudingen
US Shares (24 Hours) hebben financieringskosten (Rollover).

Wat zijn de Single Share CFD financieringskosten?

Dividendaanpassingen worden toegepast aan de vooravond van de ex-dividenddatum van het onderliggende aandeel. De aanpassing verschijnt op uw afschrift. Long-posities worden gecrediteerd en short-posities worden gedebiteerd.

In overeenstemming met Artikel 871 van de Amerikaanse belastingwet. Geldt er een belasting van 30% op dividendaanpassingen voor handelaren in aandelenderivaten op Amerikaanse aandelen. In overeenstemming met de verplichting van FXCM onder deze Amerikaanse belastingregelgeving, wordt 30% van alle Dividendcredits ingehouden en door FXCM overgedragen aan de IRS.

Bij het debiteren van uw account, wordt het volledige bedrag van uw account afgeschreven. FXCM draagt vervolgens echter 30% van dat bedrag over aan de IRS.*

 • Deze fiscale behandeling wordt standaard toegepast op alle posities en kan in de toekomst worden gewijzigd. Kortingen kunnen beschikbaar zijn afhankelijk van uw individuele belasting- en verblijfsomstandigheden, of kunnen verschillen op basis van de respectievelijke jurisdictie. Neem contact op met FXCM-support als u denkt dat u recht heeft op een korting en u aanvullende informatie moet verstrekken. Deze informatie is alleen bedoeld als richtlijn en het gebruik van deze informatie vormt geen alternatief voor juridisch advies van een jurist of andere professionele juridische/accounting dienstverlener. Deze informatie is niet bedoeld als financieel of beleggingsadvies en mag ook niet als zodanig worden opgevat. Win advies in bij een onafhankelijke financieel adviseur. FXCM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen; garandeert niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of andere items in deze materialen.

Overige Informatie
FXCM biedt Micro-contracten aan voor aandelen, waarbij de pip-kosten van uw positie ofwel minder dan 0,01 CCY of geen veelvoud van 0,01 CCY kunnen zijn. Houd er rekening mee dat alle winst- of verliesberekeningen worden berekend en gecrediteerd/gedebiteerd tot op twee decimalen, waardoor afronding naar boven of beneden nodig kan zijn.

Grafieken
Alle historische grafieken van Aandelen-/ETF-CFD's moeten als indicatief worden beschouwd. FXCM bewaart de Handelsgegevens van de meest actieve aandelen en kan daarom bied-/laatgrafieken op de platforms leveren. Voor de meeste Aandelen-/ETF-CFD's, maakt FXCM echter gebruik van beurstransactiegegevens, dit zijn de prijzen waartegen een verkoper en een koper elkaar op de onderliggende beurs hebben getroffen. De beurstransactiegegevens verschillen op een aantal punten van de Handelsgegevens en kunnen niet worden gebruikt om de uitvoering van niet op de beurs gebaseerde handel te bevestigen. Raadpleeg altijd uw koersvenster op het platform voor realtime Handelsprijzen.

Handelsbeperkingen
Als gevolg van de marktomstandigheden kunnen er voor bepaalde aandelen-CFD's handelsbeperkingen gelden die zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Klik hier voor meer informatie.

Bedrijfsacties
De markt wordt gesloten tijdens de verlengde handelstijden (na 16.00 uur EST) voorafgaand aan de Ex-datum van een bedrijfsactie, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Fusies en overnames
 • Opwaartse/omgekeerde aandelensplitsing
 • Spin-off
 • Bonusuitgifte
 • Dividend in contanten en aandelen
 • Claimemissie
 • Schrapping

In het geval van bedrijfsacties zoals, maar niet beperkt tot, aandelensplitsingen, omgekeerde aandelensplitsingen, fusies en spin-offs; zal FXCM in overeenstemming met de marktpraktijk bepalen welke aanpassing eventueel moet worden uitgevoerd op de huidige contractwaarde of contracthoeveelheid van open posities om het economische equivalent van uw positie te behouden of om het effect van de gebeurtenis op het relevante onderliggende aandeel weer te geven.

FXCM streeft ernaar de markten zo dicht mogelijk bij de gepubliceerde handelstijden te openen en te sluiten, maar in het geval van bepaalde bedrijfsacties kan FXCM handelsbeperkingen opleggen, het openen van de markt uitstellen of het sluiten van de markt vervroegen. Afhankelijk van het type bedrijfsactie kunnen alle open posities mogelijk worden geliquideerd en/of lopende instaporders, stops en limieten die aan het instrument zijn gekoppeld worden geannuleerd. In dit geval moeten klanten desgewenst opnieuw een positie innemen en/of nieuwe stops en limieten instellen.

Ga voor meer informatie over aankomende bedrijfsacties en behandelingen naar onze FAQ's op:

Enkel aandeel CFD Bedrijfsacties

Inhoudingskortingen
In overeenstemming met Artikel 871 van de Amerikaanse belastingwet is er een inhoudingsplichtige belasting van toepassing op dividendaanpassingen voor handelaren in aandelenderivaten op Amerikaanse aandelen. In overeenstemming met de verplichting van FXCM onder deze Amerikaanse belastingregels, wordt 30% van alle gecrediteerde dividendaanpassingen op Amerikaanse aandelen, ETF's of aandelenpakketten door FXCM ingehouden en overgedragen aan de IRS.
Als u een belastingbetaler bent in een jurisdictie waar een belastingverdrag bestaat dat een lager inhoudingspercentage toestaat en u in aanmerking komt voor het verdragsvoordeel, kunt u een W-8BEN formulier (of een ander W-8 formulier, afhankelijk van uw entiteittype) indienen en FXCM zal vervolgens een aanpassing op uw account uitvoeren in de vorm van een maandelijkse korting.

Hoe kan ik dit indienen?

 • Log in bij MYFXCM.
 • Selecteer "Documentatie uploaden" in het dropdownmenu "Mijn info".
 • Kies "Overige" en Geef aan dat u "een W-8 indient voor een korting op de belastinginhoudingen."

Let op:

 1. FXCM zal u per e-mail bevestigen dat uw formulier is verwerkt.
 2. Kortingen voor de vorige maand worden over het algemeen binnen 2 weken na het einde van de maand gecrediteerd.
 3. De medewerkers van de FXCM-Klantenservice kunnen u geen belastingadvies geven op basis van uw individuele omstandigheden of locatie.
 4. Uw gegevens blijven 3 jaar lang geldig, tenzij uw fiscale of verblijfsomstandigheden veranderen, de voorwaarden kunnen echter zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}