Hoe kunnen wij u helpen?

Dividenden en inhoudingen op aandelen-CFD's

Dividenden kunnen van invloed zijn op het bedrag aan overnight kosten dat u betaalt of verdient op uw aandelen-CFD-positie(s). Wanneer een dividend wordt uitgekeerd op een aandeel, zal de waarde van het aandeel dalen en dus ook de waarde van de positie.

Short posities zullen positief beïnvloed worden door de koersdaling, terwijl long posities negatief beïnvloed worden.

Dividendaanpassingen worden toegepast op aandelen-CFD-producten om de impact van de koersdaling teniet te doen.

Hoe beïnvloeden dividenden mijn handel?

Dividenden worden toegepast op de vooravond van de Ex-Dividend datum.

Als de ex-dividenddatum bijvoorbeeld 3 februari was, zouden alle posities die eind 2 februari in bezit waren, aan een dividendaanpassing onderhevig zijn.

Als u long staat, wordt u gecrediteerd voor een dividendaanpassing. Als u short staat, wordt u gedebiteerd voor een dividendaanpassing.

Laten we een voorbeeld geven.

U hebt een short positie in APPLE en houdt die positie aan na 17.00 uur EST op de vooravond van de ex-dividend datum van een aandeel.

De koers van het aandeel zal in uw voordeel dalen (op basis van de omvang van de uitgekeerde dividenden en de weging van het aandeel in kwestie) en een dividendaanpassing zal van de rekening worden afgeschreven.

Houd er rekening mee dat er andere factoren zijn die de koers beïnvloeden en dat het aandeel meer of minder kan dalen dan het exacte bedrag van de dividendaanpassing.

Hoe kan ik voorkomen dat ik dividenden betaal op aandelen?

Om de betaling van dividenden te vermijden, kunt u uw positie sluiten voor 17.00 uur EST en de kosten zouden niet van toepassing zijn.

Waarom worden long posities minder gecrediteerd dan short posities gedebiteerd?

Het verschil kan zowel een gevolg zijn van een FXCM Markup als van inhoudingen.

Bijvoorbeeld voor Amerikaanse aandelen, volgens Sectie 871 van de Amerikaanse belastingwet. Er is een belasting van toepassing op dividendaanpassingen voor handelaren in aandelenderivaten van Amerikaanse aandelen.

In overeenstemming met FXCM's verplichting onder deze Amerikaanse belastingverordening, wordt 30% van alle Dividend aanpassingen ingehouden en door FXCM doorgegeven aan de IRS.*

*Deze fiscale behandeling wordt standaard toegepast op alle posities en kan in de toekomst worden gewijzigd. Kortingen kunnen beschikbaar zijn afhankelijk van uw individuele belasting- en verblijfsomstandigheden, of kunnen verschillen op basis van de desbetreffende jurisdictie. Neem contact op met FXCM support als u denkt dat u mogelijk recht heeft op een korting voor aanvullende informatie die u dient te verstrekken. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor verwijzingsdoeleinden en het vertrouwen op de hierin opgenomen informatie is geen alternatief voor juridisch advies van een advocaat of andere professionele juridische/accounting dienstverlener. Deze informatie is niet bedoeld als financieel of beleggingsadvies en mag niet als zodanig worden opgevat. Vraag advies aan een onafhankelijk financieel adviseur. FXCM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden of omissies; staat niet in voor de juistheid, volledigheid van de informatie of andere zaken die in deze materialen zijn opgenomen.

Waar kan ik aankomende dividenden bekijken?

Het dagelijkse dividendbedrag kan worden bekeken in het eenvoudige handelsvenster in het Trading Station -platform in de kolommen met de aanduiding "Div S" (voor verkoop/shortposities) of "Div B" (voor koop/ longposities).

Let op: Aankomende dividenden worden weergegeven in de tegenvaluta van het instrument (bijvoorbeeld als Netflix "Div B" 0,23 weergeeft, zou dat een credit van 0,23 USD per min. transactieomvang zijn of als Barclays "Div S" van -1,32 weergeeft, zou dat een debit van 1,32 GBP per min. transactieomvang zijn)

Waar kan ik dividenden uit het verleden bekijken?

Dividenden betaald of verdiend op een specifieke positie kunt u terugvinden in het rekeningoverzicht.

Rekeningafschriften zijn toegankelijk via de knop "Rapport" op het Trading Station -platform (desktop, web of mobiel) of door http://www.myfxcm.com in te voeren met de gebruikersnaam voor de rekening waarop u het rapport wilt uitvoeren. Ga vanuit het menu naar Mijn Info->Rapporten. Vul elk veld naar wens in en klik vervolgens op de blauwe knop Ontvang rapport.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}