Hoe kunnen wij u helpen?

Spinoff-behandeling

  • Spinoff-behandeling kan variëren afhankelijk van de onderliggende gebeurtenis

  • In het geval dat een spinoff resulteert in een recht op aandelen dan zal FXCM proberen om dergelijke corporate actions hetzelfde te behandelen als Stock Dividend behandeling.

  • Als FXCM om welke reden dan ook niet in staat is om het economische equivalent van de spin-off op uw CFD-positie te repliceren, dan kan het instrument worden ingesteld op "alleen sluiten" kort voor de datum van de corporate action.

  • Cliënten kunnen hun bestaande open posities beheren, maar kunnen geen nieuwe posities toevoegen.

  • Alle posities en lopende orders zullen worden geliquideerd/verwijderd voor sluiting van de markt op de datum die FXCM aanwijst.

  • FXCM streeft ernaar om de markt te heropenen voor handel wanneer de marktomstandigheden dit toelaten.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}