Hoe kunnen wij u helpen?

Behandeling bij schrapping van de notering

Naast een standaard schrapping van de notering is de onderstaande behandeling ook van belang wanneer een overname of fusie leidt tot een schrapping van de notering van een aandeel.

  • Het instrument zal kort voor de datum van de corporate action op "close only" worden gezet.

  • Cliënten kunnen hun bestaande open posities beheren, maar geen nieuwe posities toevoegen.

  • Alle posities zullen worden geliquideerd voor sluiting van de markt op de datum die FXCM aanwijst.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}