Hoe kunnen wij u helpen?

Aandelen in het Verenigd Koninkrijk

De onderliggende aandelen voor UK-aandelen worden verhandeld op de London Stock Exchange. Zij zijn te herkennen aan een .UK aan het einde van het tickersymbool.

Let op: net als de koers van de onderliggende aandelen, worden alle Britse aandelen genoteerd in Pence en niet in Pond.

Handelstijden

Gelieve hier klikken voor de handelstijden

Houd er echter rekening mee dat de uren onderhevig zijn aan veranderingen op basis van de zomertijd. Eventuele vakantie-uren zullen worden geplaatst op hier.

Spread

UK Aandelen hebben variabele spreads die afhankelijk van de marktomstandigheden groter of kleiner kunnen worden.

Maximale contractgrootte

Het maximum aantal contracten per click (transactie) voor UK-aandelen is 100.000

Aantal FXCM-contracten voor één aandeel

10 FXCM UK aandelen contracten zijn momenteel gelijk aan 1 aandeel.

Minimum Pip Kosten (Waarde)

Britse aandelen hebben een minimum waarde van 0,001 GBP per pip (Uw per pip waarde kan anders zijn als uw rekening in een andere valuta is uitgedrukt. Raadpleeg het venster Eenvoudige Handelskoersen in Trading Station voor deze waarde).

De pip locatie wordt hieronder getoond. Elke koersbeweging van 1,00 op Britse aandelen is 1 pip.

Marge Vereisten

De margevereisten voor UK Shares worden dagelijks tijdens de sluiting van de markt bijgewerkt.

Britse aandelen hebben een hefboom van 5:1 en de nieuwe marginvereiste zal gelijk zijn aan 1/5e van de notionele waarde van 1 contract om 17.00 uur EST.

Bijvoorbeeld, een aandelenkoers is 200.00 tijdens de marktpauze (Merk op dat Britse aandelen worden genoteerd in Pence, niet in Pond), de margevereiste voor één contract zal worden bijgewerkt tot $0.04 GBP

Kijk op de marge info pagina voor details over doelmarge %'s per instrument. https://docs.fxcorporate.com/user-guide/FXCMSSCFD-Margin.pdf

Nachtelijke financiering/Dividenden/Inhoudingen

UK Aandelen hebben financieringskosten (Rollover).

Wat zijn de Single Share CFD financieringskosten?

Dividendaanpassingen worden toegepast aan de vooravond van de ex-dividenddatum van het onderliggende aandeel. De aanpassing zal op uw rekeningafschrift verschijnen. Long Posities zullen worden gecrediteerd en Short Posities zullen worden gedebiteerd.

Overige informatie

FXCM biedt Micro Contracten aan voor SSCFD, waar de pip kost van uw positie ofwel minder dan 0.01 CCY of geen veelvoud van 0.01 CCY mag zijn.

Houdt u er rekening mee dat alle winst- of verliesberekeningen worden berekend en gecrediteerd/gedebiteerd tot twee decimalen, en daarom kan afronding naar boven of beneden nodig zijn.

Grafieken
Alle historische grafieken van aandelen/ETF's moeten als indicatief worden beschouwd. FXCM bewaart de Handelsgegevens van de meest actieve aandelen en kan daardoor Bied-/Laatgrafieken aanbieden op de platforms. Voor de meeste Aandelen-/ETF-CFD's, maakt FXCM echter gebruik van beurstransactiegegevens, dat zijn de prijzen waartegen een verkoper en een koper elkaar op de onderliggende beurs hebben getroffen. Beurstransactiegegevens wijken op verschillende punten af van Handelsgegevens en kunnen niet worden gebruikt om de uitvoering van een niet op de Beurs gebaseerde transactie te bevestigen. Raadpleeg altijd uw venster met koersen op het platform voor real-time Handelskoersen.

Handelsbeperkingen

Als gevolg van marktomstandigheden kunnen er voor bepaalde aandelen CFD's handelsbeperkingen gelden die zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Klik hier voor meer informatie.

Bedrijfsacties

In het geval van bedrijfsacties zoals, maar niet beperkt tot, aandelensplitsingen, omgekeerde aandelensplitsingen, fusies en spin-offs, zal FXCM in overeenstemming met de marktpraktijk bepalen welke aanpassing, indien van toepassing, moet worden gemaakt op de huidige contractwaarde of contracthoeveelheid van alle open posities om het economische equivalent van uw positie te behouden of om het effect van de gebeurtenis op het relevante onderliggende aandeel weer te geven.

FXCM streeft ernaar de markten zo dicht mogelijk bij de aangegeven handelsuren te openen en te sluiten, maar in het geval van bepaalde corporate actions kan FXCM handelsbeperkingen opleggen, de opening van de markt uitstellen of de sluiting van de markt vervroegen. Afhankelijk van het type corporate action, kunnen alle open posities mogelijk worden geliquideerd en/of kunnen lopende instaporders, stops en limieten die aan het instrument zijn gekoppeld worden geannuleerd. In dit geval dienen klanten opnieuw een positie in te nemen indien gewenst en/of nieuwe stops en limieten in te stellen.

Voor meer informatie over aanstaande corporate actions en behandelingen, zie onze FAQ's op

Enkel aandeel CFD Bedrijfsacties

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}