Hoe kunnen wij u helpen?

EU-aandelen

De onderliggende Aandelen voor EU-aandelen worden verhandeld op de Europese beurzen. De extensie aan het einde van het tickersymbool identificeert het land. De onderstaande tabel geeft meer informatie.

Verhandelstijden

Gelieve hier klikken voor de handelstijden

Houd er echter rekening mee dat de uren onderhevig zijn aan veranderingen op basis van de zomertijd. Eventuele vakantie-uren zullen worden geplaatst op hier.

Spread

EU-aandelen hebben variabele spreads die afhankelijk van de marktomstandigheden groter of kleiner kunnen worden.

Maximale contractgrootte

Het maximum aantal contracten per click (transactie) voor EU-aandelen is 10.000

Aantal FXCM-contracten voor één aandeel

10 FXCM EU-aandelen contracten zijn momenteel gelijk aan 1 aandeel.

Minimum Pip Kosten (Waarde)

De meeste EU-aandelen hebben een minimumwaarde van 0,001 EUR per pip. De andere hebben een minimumwaarde van 0,001 per pip van de valuta van dat land. (Uw waarde per pip kan anders zijn als uw rekening in een andere valuta luidt. Raadpleeg het venster Eenvoudige Handelskoersen in Trading Station voor deze waarde).

De onderstaande tabel toont de minimale pip-kosten:

De pip-locatie wordt hieronder getoond. Elke koersbeweging van 0,01 op EU-aandelen is 1 pip.

Margineisen

De margevereisten voor EU-aandelen worden dagelijks tijdens de sluiting van de markt bijgewerkt.

EU-aandelen hebben een hefboomwerking van 5:1 en de nieuwe marginvereiste zal gelijk zijn aan 1/5e van de notionele waarde van 1 contract om 17.00 uur EST.

Bijvoorbeeld, een aandelenkoers is 200.00 tijdens de marktpauze, de margevereiste voor één contract zal worden bijgewerkt tot 4 EUR.

Raadpleeg de marge-informatiepagina voor details over doelmarge %'s per instrument

Nachtelijke financiering/Dividenden/Inhoudingen

EU-aandelen hebben financieringskosten (Rollover).

Wat zijn de Single Share CFD financieringskosten?

Dividendaanpassingen worden toegepast aan de vooravond van de ex-dividenddatum van het onderliggende aandeel. De aanpassing zal op uw rekeningafschrift verschijnen. Long Posities zullen worden gecrediteerd en Short Posities zullen worden gedebiteerd.

Overige informatie

FXCM biedt Micro-contracten voor aandelen aan, waarbij de pip-kosten van uw positie minder dan 0,01 CCY of geen veelvoud van 0,01 CCY kunnen zijn.

Houdt u er rekening mee dat alle winst- of verliesberekeningen worden berekend en gecrediteerd/gedebiteerd tot twee decimalen, en daarom kan afronding naar boven of beneden nodig zijn.

Grafieken
Alle historische grafieken van aandelen/ETF's moeten als indicatief worden beschouwd. FXCM bewaart de Handelsgegevens van de meest actieve aandelen en kan daardoor Bied-/Laatgrafieken aanbieden op de platforms. Voor de meeste Aandelen-/ETF-CFD's, maakt FXCM echter gebruik van beurstransactiegegevens, dat zijn de prijzen waartegen een verkoper en een koper elkaar op de onderliggende beurs hebben getroffen. Beurstransactiegegevens wijken op verschillende punten af van Handelsgegevens en kunnen niet worden gebruikt om de uitvoering van een niet op de Beurs gebaseerde transactie te bevestigen. Raadpleeg altijd uw venster met koersen op het platform voor real-time Handelskoersen.

Handelsbeperkingen

Als gevolg van marktomstandigheden kunnen er voor bepaalde aandelen CFD's handelsbeperkingen gelden die zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Klik hier voor meer informatie.

Bedrijfsacties

In het geval van bedrijfsacties zoals, maar niet beperkt tot, aandelensplitsingen, omgekeerde aandelensplitsingen, fusies en spin-offs, zal FXCM in overeenstemming met de marktpraktijk bepalen welke aanpassing, indien van toepassing, moet worden gemaakt op de huidige contractwaarde of contracthoeveelheid van alle open posities om het economische equivalent van uw positie te behouden of om het effect van de gebeurtenis op het relevante onderliggende aandeel weer te geven.

FXCM streeft ernaar de markten zo dicht mogelijk bij de aangegeven handelsuren te openen en te sluiten, maar in het geval van bepaalde corporate actions kan FXCM handelsbeperkingen opleggen, de opening van de markt uitstellen of de sluiting van de markt vervroegen. Afhankelijk van het type corporate action, kunnen alle open posities mogelijk worden geliquideerd en/of kunnen lopende instaporders, stops en limieten die aan het instrument zijn gekoppeld worden geannuleerd. In dit geval dienen klanten desgewenst opnieuw een positie in te nemen en/of nieuwe stops en limieten in te stellen.

Voor meer informatie over aanstaande corporate actions en behandelingen bezoek onze FAQ's.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}