Hoe kunnen wij u helpen?

LCattleF

Het onderliggende instrument voor LCattleF is het Live Cattle Futures contract.

Live Cattle Futures zijn bedoeld voor handelaren om op de prijsbeweging van verkoopbaar vee te speculeren/hedgen, die kan worden beïnvloed door het weer, de prijzen van andere grondstoffen, zoals sojabonen, en consumenteninkomens, enz.

Margevereisten

Raadpleeg de onderstaande link voor de huidige margevereisten:
https://www.fxcm.com/eu/trading-details/margin-updates/

Handelsuren, Vervaldatum en Referentiemaand

 Klik hier  voor de handelsuren. Houd er echter rekening mee dat de uren kunnen veranderen als gevolg van de zomertijd. Eventuele feestdagen worden  hier vermeld. FXCM vervaldata en de huidige referentiemaand voor LCattleF vindt u in de  FXCM CFD Expiration PDF.

Als u een open positie heeft, wordt de referentiemaand waarin u handelt niet gewijzigd, hoewel de vervaldata kunnen worden aangepast. Komende referentiemaanden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zorg ervoor dat u weet welke referentiemaand momenteel wordt gequoteerd voordat u een transactie opent.

Klanten die een open positie hebben op de 'FXCM Expiration' worden om 17:00 New Yorkse tijd voor LCattleF gesloten tegen ons bod/aanbod, wat betekent dat de klant een eventuele vlottende P/L realiseert op het moment van sluiten. Wanneer LCattleF afloopt, worden alle lopende Entry orders en Stop/Limiet orders die gekoppeld zijn aan het verlopende contract geannuleerd. Cliënten zullen desgewenst na de vervaldatum opnieuw een positie moeten innemen en Stop- en Limietorders opnieuw moeten plaatsen bij de nieuwe open positie.

Target Spread

LCattleF heeft een target spread van 10 pips/punten.

Maximale Contractgrootte

Het maximum aantal contracten per click (handel) voor LCattleF is 5000.

Minimale Pip Kosten (Waarde)

LCattleF heeft een minimale waarde van $0.10 per punt (Uw waarde per punt kan anders zijn als uw account in een andere valuta is uitgedrukt. Raadpleeg het venster Simple Dealing Rates in Trading Station voor deze waarde). De plaats van de pip/punt wordt weergegeven in het diagram. Elke koersbeweging van 0,01 op LCattleF is 1 pip/punt. De koersen van FXCM tonen een extra decimaal - ideaal voor scalpers in een snel bewegende markt.

Aantal FXCM Contracten die Equivalent Zijn aan 1 Future

40 FXCM LCattleF contracten zijn momenteel equivalent aan één Live Cattle Future.

Andere informatie

LCattleF heeft geen financieringskosten (Rollover).

Er is geen minimale stopafstand

MARKTGEGEVENS VAN CME GROUP WORDEN ONDER LICENTIE GEBRUIKT ALS INFORMATIEBRON VOOR BEPAALDE FXCM-PRODUCTEN. CME GROUP HEEFT GEEN ANDERE CONNECTIE MET DE FXCM PRODUCTEN EN DIENSTEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD EN SPONSORT, ONDERSCHRIJFT, BEVEELT OF PROMOOT GEEN FXCM PRODUCTEN OF DIENSTEN. CME GROUP HEEFT GEEN VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DE FXCM-PRODUCTEN EN -DIENSTEN. CME GROUP GARANDEERT NIET DE NAUWKEURIGHEID EN/OF VOLLEDIGHEID VAN MARKTGEGEVENS WAARVOOR FXCM EEN LICENTIE HEEFT EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, WEGLATINGEN OF ONDERBREKINGEN DAARIN. ER ZIJN GEEN DERDE PARTIJ BEGUNSTIGDEN VAN ENIGE OVEREENKOMST OF REGELING TUSSEN CME GROUP EN FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}