Hoe kunnen wij u helpen?

HeatingOilF

Het onderliggende instrument voor HeatingOilF is het Heating Oil Futures contract.

Stookolie is een van de belangrijkste bijproducten van ruwe olie, die wordt gebruikt voor de verwarming van woningen. De prijs ervan wordt beïnvloed door het seizoen, het weer, het verbruik en het aanbod van Aardgas, dat een vervanger is van Stookolie voor woningverwarming. Heating Oil Futures bieden handelaren een manier om op de prijsbewegingen te speculeren/hedgen.

Margevereisten

Raadpleeg de onderstaande link voor de huidige margevereisten:
https://www.fxcm.com/eu/trading-details/margin-updates/

Handelsuren, Vervaldatum en Referentiemaand

 Klik hier  voor de handelsuren. Houd er echter rekening mee dat de uren kunnen veranderen als gevolg van de zomertijd. Eventuele feestdagen worden  hier vermeld. FXCM vervaldata en de huidige referentiemaand voor HeatingOilF vindt u in de  FXCM CFD Expiration PDF.

Als u een open positie heeft, wordt de referentiemaand waarin u handelt niet gewijzigd, hoewel de vervaldata kunnen worden aangepast. Komende referentiemaanden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zorg ervoor dat u weet welke referentiemaand momenteel wordt gequoteerd voordat u een transactie opent.

Klanten die een open positie hebben op de 'FXCM Expiration' worden om 17:00 New Yorkse tijd gesloten tegen ons bod/aanbod voor HeatingOilF, wat betekent dat de klant een eventuele vlottende P/L realiseert op het moment van sluiting. Wanneer HeatingOilF verloopt, worden alle lopende Entry orders en Stop/Limiet orders die gekoppeld zijn aan het aflopende contract geannuleerd. Cliënten zullen desgewenst na de vervaldatum opnieuw een positie moeten innemen en opnieuw Stop en Limiet orders moeten plaatsen bij de nieuwe open positie.

Target Spread

HeatingOilF heeft een targetspread van 0,5 pips/punten.

Minimum Contractgrootte en Verhoging

Het minimum aantal contracten per click (handel) voor HeatingOilF is 25 en per toename van 25.

Maximale Contractgrootte

Het maximum aantal contracten per click (transactie) voor HeatingOilF is 5000.

Minimum Pip Kosten (Waarde)

HeatingOilF heeft een minimale waarde van $0.10 per punt (Uw waarde per punt kan anders zijn als uw account in een andere valuta is uitgedrukt. Raadpleeg het venster Simple Dealing Rates in Trading Station voor deze waarde). De plaats van de pip/punt wordt weergegeven in het diagram. Elke koersbeweging van 0,01 op HeatingOilF is 1 pip/punt. FXCM's koersen geven 4 decimalen weer - ideaal voor scalpers in een snel bewegende markt.

Aantal FXCM Contracten die Equivalent Zijn aan 1 Future

42 FXCM HeatingOilF contracten zijn momenteel equivalent aan één Heating Oil Future.

Andere informatie

HeatingOilF heeft geen financieringskosten (Rollover).

Er is geen minimale stopafstand

MARKTGEGEVENS VAN CME GROUP WORDEN ONDER LICENTIE GEBRUIKT ALS INFORMATIEBRON VOOR BEPAALDE FXCM-PRODUCTEN. CME GROUP HEEFT GEEN ANDERE CONNECTIE MET DE FXCM PRODUCTEN EN DIENSTEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD EN SPONSORT, ONDERSCHRIJFT, BEVEELT OF PROMOOT GEEN FXCM PRODUCTEN OF DIENSTEN. CME GROUP HEEFT GEEN VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DE FXCM-PRODUCTEN EN -DIENSTEN. CME GROUP GARANDEERT NIET DE NAUWKEURIGHEID EN/OF VOLLEDIGHEID VAN MARKTGEGEVENS WAARVOOR FXCM EEN LICENTIE HEEFT EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, WEGLATINGEN OF ONDERBREKINGEN DAARIN. ER ZIJN GEEN DERDE PARTIJ BEGUNSTIGDEN VAN ENIGE OVEREENKOMST OF REGELING TUSSEN CME GROUP EN FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}