Hoe kunnen wij u helpen?

GasolineF

Het onderliggende instrument voor GasolineF is het Gasoline Futures contract.

Benzine, de primaire brandstof voor de meeste auto's, is een van de belangrijkste bijproducten van ruwe olie, en het futuresproduct daarvan biedt handelaren een manier om op de prijsbewegingen te speculeren/hedgen.

Margevereisten

Ga naar de onderstaande link om de huidige margevereisten te raadplegen:
https://www.fxcm.com/eu/trading-details/margin-updates/

Handelsuren, Vervaldatum en Referentiemaand

 Klik hier  voor de handelsuren. Houd er echter rekening mee dat de uren kunnen veranderen als gevolg van de zomertijd. Eventuele feestdagen worden  hier vermeld. FXCM vervaldata en de huidige referentiemaand voor GasolineF vindt u in de  FXCM CFD Expiration PDF.

Als u een open positie hebt, wordt de referentiemaand waarin u handelt niet gewijzigd, hoewel de vervaldata kunnen worden aangepast. Komende referentiemaanden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zorg ervoor dat u weet welke referentiemaand momenteel wordt gequoteerd voordat u een transactie opent.

Klanten die een open positie hebben op de 'FXCM Expiration' worden om 17:00 New York time voor GasolineF gesloten tegen ons bod/aanbod, wat betekent dat de klant een eventuele vlottende P/L realiseert op het moment van sluiten. Wanneer GasolineF verloopt, worden alle lopende Entry orders en Stop/Limit orders die aan het aflopende contract verbonden zijn, geannuleerd. Klanten moeten na de vervaldatum desgewenst opnieuw een positie innemen en opnieuw Stop- en Limietorders toevoegen aan de nieuwe open positie.

Target Spread

GasolineF heeft een target spread van 0,5 pips/punten.

Minimum Contractgrootte en Verhoging

Het minimum aantal contracten per click (transactie) voor GasolineF is 25 en per toename van 25.

Maximale Contractgrootte

Het maximum aantal contracten per klik (transactie) voor GasolineF is 5000.

Minimale Pip Kosten (Waarde)

GasolineF heeft een minimale waarde van $0.10 per punt (Uw waarde per punt kan anders zijn als uw account in een andere valuta is uitgedrukt. Raadpleeg het venster Simple Dealing Rates in Trading Station voor deze waarde). De plaats van de pip/punt wordt weergegeven in het diagram. Elke koersbeweging van 0,01 op GasolineF is 1 pip/punt. De koersen van FXCM geven 4 decimalen weer
ideaal voor scalpers in een snel bewegende markt.

Aantal FXCM Contracten die Equivalent Zijn aan 1 Future

42 FXCM GasolineF contracten zijn momenteel equivalent aan één Gasoline Future.

Andere informatie

GasolineF heeft geen financieringskosten (Rollover).

Er is geen minimale stopafstand

MARKTGEGEVENS VAN CME GROUP WORDEN ONDER LICENTIE GEBRUIKT ALS INFORMATIEBRON VOOR BEPAALDE FXCM-PRODUCTEN. CME GROUP HEEFT GEEN ANDERE CONNECTIE MET DE FXCM PRODUCTEN EN DIENSTEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD EN SPONSORT, ONDERSCHRIJFT, BEVEELT OF PROMOOT GEEN FXCM PRODUCTEN OF DIENSTEN. CME GROUP HEEFT GEEN VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DE FXCM-PRODUCTEN EN -DIENSTEN. CME GROUP GARANDEERT NIET DE NAUWKEURIGHEID EN/OF VOLLEDIGHEID VAN MARKTGEGEVENS WAARVOOR FXCM EEN LICENTIE HEEFT EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, WEGLATINGEN OF ONDERBREKINGEN DAARIN. ER ZIJN GEEN DERDE PARTIJ BEGUNSTIGDEN VAN ENIGE OVEREENKOMST OF REGELING TUSSEN CME GROUP EN FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}