Hoe kunnen wij u helpen?

Exchange-Traded Fund (ETF) Splitsingsafhandeling

Alle posities worden aan het eind van de dagkoers gesloten.

De eventuele variabele winst of het verlies wordt verrekend.
Posities worden dan automatisch heropend tegen een aangepaste openingskoers en positieomvang, om dezelfde nominale waarde als de gesloten positie te behouden.

Bijvoorbeeld als een klant 10 contracten heeft geopend en de slotkoers is 300,00 en het onderliggende aandeel heeft een 10:1 splitsing.
De oude positie wordt dan gesloten tegen 300,00.
Een nieuwe positie wordt geopend voor 100 contracten tegen een openingskoers van 30,00.
Lopende orders inclusief stop/limieten worden verwijderd en moeten handmatig opnieuw worden ingevoerd.
Indien de splitsingsverhouding geen geheel getal is, wordt alleen het dichtstbijzijnde gehele aantal contracten heropend. Waar afronding nodig is, wordt altijd naar beneden afgerond.
De marges worden dienovereenkomstig bijgewerkt op basis van dezelfde splitsingsverhouding.
Meer over ETF-splitsingen

Wat gebeurt er met de grafieken?

Bij de splitsing worden de historische grafieken niet bijgewerkt. Dit geeft klanten de mogelijkheid om historische transacties zelf te controleren.
Binnen enkele weken na de splitsing, zullen wij echter alle historische grafieken opdelen aan de hand van de splitsingsverhouding, zodat indicatoren relevante analyses kunnen uitvoeren op de historische koersbewegingen.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}