Hoe kunnen wij u helpen?

Dividenden en Inhoudingen op Exchange-Traded Funds (ETF's)

Dividenden kunnen van invloed zijn op de hoogte van de overnight kosten, die u betaalt of verdient op uw positie(s) in Exchange-Traded Funds (ETF's). Wanneer een dividend op een ETF wordt uitgekeerd, daalt de waarde van de ETF en dus ook de waarde van de positie. Short-posities worden positief beïnvloed door de koersdaling, terwijl long-posities negatief worden beïnvloed. Dividendaanpassingen worden toegepast op ETF-producten om het effect van de koersdaling te neutraliseren.

Hoe beïnvloeden dividenden mijn Transactie?
Dividenden worden toegepast op de avond van de Ex-Dividenddatum.

Als de Ex-Dividenddatum bijvoorbeeld 3 februari is, worden alle posities die aan het eind van 2 februari worden aangehouden, onderworpen aan een dividendaanpassing. Als u long gaat, dan wordt u een dividendaanpassing gecrediteerd. Als u short gaat, wordt u een dividendaanpassing gedebiteerd.

Een voorbeeld.
U hebt een shortpositie in de SPDR S&P 500 Etf Trust (SPY.us) en houdt die positie aan na 17.00 uur EST aan de vooravond van de ex-dividenddatum van de ETF. De ETF-prijs zal in uw voordeel dalen (op basis van de omvang van de uitgekeerde dividenden en de weging van de specifieke ETF) en er zal een dividendaanpassing van de account worden gedebiteerd. Houd er rekening mee dat er andere factoren zijn die de prijs beïnvloeden en dat de ETF meer of minder kan dalen dan het exacte bedrag van de dividendaanpassing.

Hoe kan ik voorkomen dat ik dividend op aandelen betaal?
Om te voorkomen dat u dividend betaalt, kunt u uw positie vóór 17.00 uur EST sluiten.

Waarom worden long-posities minder gecrediteerd dan short-posities worden gedebiteerd?
Het verschil kan zowel het gevolg zijn van een FXCM-toeslag als door inhoudingen. Bijvoorbeeld voor Amerikaanse ETF's, volgens Sectie 871 van de Amerikaanse belastingwet. Er geldt een belasting op dividendaanpassingen voor handelaren in aandelenderivaten van Amerikaanse ETF's. In overeenstemming met de verplichting van FXCM onder deze Amerikaanse belastingverordening wordt 30% van alle dividendaanpassingen ingehouden en door FXCM overgedragen aan de IRS.*

*Deze fiscale behandeling wordt standaard toegepast op alle posities en kan in de toekomst worden gewijzigd. Kortingen kunnen beschikbaar zijn afhankelijk van uw individuele belasting- en verblijfsomstandigheden, of kunnen verschillen per jurisdictie. Neem contact op met FXCM-support als u denkt recht te hebben op een korting en u aanvullende informatie moet verstrekken. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als voorbeeld en het vertrouwen op de hierin opgenomen informatie is geen alternatief voor juridisch advies van een advocaat of andere professionele juridische/accounting dienstverlener. Deze informatie is niet bedoeld als financieel of beleggingsadvies en mag niet als zodanig worden opgevat. Win advies in bij een onafhankelijke financieel adviseur. FXCM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden of omissies; garandeert niet de nauwkeurigheid, volledigheid van de informatie of andere items in deze materialen.
Waar kan ik de aankomende dividenden bekijken?
Het dagelijkse dividendbedrag kan worden bekeken in het eenvoudige venster met handelskoersen in het Trading Station-platform in de kolommen "Div S" (voor verkoop-/shortposities) of "Div B" (voor koop-/ longposities).

Let op: Komende dividenden worden weergegeven in de tegenvaluta van het instrument (bijv. als de Invesco QQQ Trst (QQQ.us) "Div B" 0.23 weergeeft, zou dat een credit zijn van 0.23 USD per min. transactieomvang of als de Ishares Physical Gold (IGLN.uk) "Div S" -1.32 weergeeft, zou dat een debet zijn van 1.32 GBP per min. transactieomvang).

Waar kan ik dividenden uit het verleden bekijken?
Dividenden betaald of verdiend op een specifieke positie zijn terug te vinden in het rekeningafschrift. Rekeningafschriften zijn toegankelijk via de knop "Rapport" op het Trading Station-platform (desktop, web of mobiel) of door naar MyFXCM.com te gaan met de gebruikersnaam voor de account waarvoor u het rapport wilt uitvoeren. Ga in het menu naar Mijn Info->Rapporten. Vul elk veld naar wens in en klik vervolgens op de blauwe knop Rapport ophalen.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}