Hoe kunnen wij u helpen?

Afhandeling bij Schrapping van de Notering

  • Het instrument zal kort voor de datum van de bedrijfsactie worden ingesteld op "alleen sluiten".
  • Klanten kunnen hun bestaande open posities beheren, maar geen nieuwe posities toevoegen.
  • Alle posities worden voor het sluiten van de markt op de door FXCM aangewezen datum geliquideerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}