Hoe kunnen wij u helpen?

Chainlink (LINK/USD)

Chainlink (LINK) is een Ethereum token dat het Chainlink gedecentraliseerde orakel netwerk voedt. Dit netwerk staat slimme contracten op Ethereum toe om veilig verbinding te maken met externe gegevensbronnen, API's, en betalingssystemen. Het netwerk is bedoeld om te worden gebruikt om de overdracht van fraudebestendige gegevens van off-chain bronnen naar on-chain slimme contracten te vergemakkelijken.

Verkooptijden

Klik hier voor de handelsuren.

Houd er echter rekening mee dat de uren onderhevig zijn aan veranderingen op basis van de zomertijd. Eventuele vakantie-uren zullen worden vermeld op hier.

Spread

LINK/USD heeft variabele spreads die afhankelijk van de marktomstandigheden groter of kleiner zullen worden.

Min/Max Contractgrootte

Het maximum aantal contracten per klik (transactie) voor LINK/USD is 700.

Minimum Pip Kosten (Waarde)

Voor 1 contract heeft LINK/USD een minimum waarde van $0.01 USD per punt (Uw puntwaarde kan anders zijn als uw rekening in een andere valuta is uitgedrukt. Raadpleeg het Eenvoudige Handelskoersen Venster in Trading Station voor deze waarde).

De pip/punt locatie wordt hieronder getoond. Elke koersbeweging van 0,01 op LINK/USD is 1 pip/punt.

Aantal FXCM-contracten op één Chainlink.

1 FXCM LINK/USD contract staat momenteel gelijk aan één Chainlink.

Margevereisten

LINK/USD Margevereisten worden kort na opening van de markt bijgewerkt (zondag 18:00 ET) en vervolgens dagelijks tussen 17:00 ET en 18:00 ET.

LINK/USD heeft een hefboomwerking van 2:1 en de nieuwe marginvereiste zal gelijk zijn aan de helft van de nominale waarde van 1 contract om 17:00 EST.

Bijv. als de LINK/USD koers 10.000 is tussen 17:00 ET en 18:00 ET dagelijks, zal de margevereiste voor 1 contract worden bijgewerkt tot $5,00 USD

LINK/USD is een volatiel instrument en in het geval dat er een belangrijke intraday marktbeweging is, kunnen de margevereisten intraday worden bijgewerkt

Nachtelijke Financiering

LINK/USD heeft een nachtelijke financieringskosten (weergegeven als Rollover in het Trading Station Platform).

Het huidige overnight financieringstarief is 0% (op jaarbasis) voor shortposities en -25% (op jaarbasis) voor longposities en is 3x op vrijdag.

Handelsbeperkingen

FXCM staat long en short handelen toe op al onze handelscatalogi.

Echter door de hoge volatiliteit en lage liquiditeit bij het handelen in crypto valuta's, kan het voorkomen dat er geen nieuwe posities kunnen worden geopend op LINK/USD.

Gedurende elke periode waarin op LINK/USD een handelsbeperking van toepassing is, zullen alle marktorders of getriggerde lopende orders worden geweigerd en verwijderd.

Pop ups zullen op uw scherm verschijnen om u te informeren over de reden van de weigering.

Beperkingen zijn tijdelijk en zullen alleen invloed hebben op uw vermogen om transacties in te voeren.

U zult nog steeds in staat zijn om open posities te sluiten.

Overige informatie

LINK/USD heeft geen minimum stopafstand

Stops en Limieten kunnen momenteel alleen worden ingesteld op 50% van de koers.

LINK/USD is niet beschikbaar op MT4-rekeningen

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}