Hoe kunnen wij u helpen?

Wat is de reële waarde?

Fair Value is een berekening die rekening houdt met verschillende factoren die de prijs van een aandelenindexfuturescontract neigen te beïnvloeden, zoals rente en dividenden. Een aanpassing van de reële waarde wordt vaak door veel mediakanalen toegepast bij het noteren van marktindexprijzen op basis van futurescontracten.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}