Hoe kunnen wij u helpen?

Is er meer risico verbonden aan het handelen in een CFD dan aan het handelen in de onderliggende waarde?

Handelen met een hogere hefboom betekent dat er een groter risico op verlies is, maar ook een groter potentieel voor winst. Afhankelijk van de gebruikte hefboom kunnen kleine bewegingen in de prijs van een CFD aanzienlijke veranderingen in het rekeningsaldo veroorzaken.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}