Hoe kunnen wij u helpen?

Zijn er expiraties voor CFD's?

Energie CFD's, waaronder UK Oil, US Oil, NGAS en Cryptocurrency CFD's hebben een maandelijkse expiratie. Treasury CFD's, zoals Bund, hebben een driemaandelijkse vervaldatum. Koper, het enige metaal met een vervaldatum, vervalt om de twee maanden

Alle andere CFD contracten worden behandeld als een cash product zonder expiratie, vergelijkbaar met het handelen in Forex met FXCM. Net als bij Forex is het voor een handelaar niet nodig om handmatig zijn posities door te rollen. FXCM zal dit doen als een gemak voor de handelaar. Het is belangrijk op te merken dat CFD prijzen kunnen worden beïnvloed wanneer contracten doorrollen in de futures markt, omdat tijdens de doorroltijd er meestal een grotere volatiliteit in de markt voor het onderliggende actief is.

Elke handelaar die posities heeft op één van de bovenstaande instrumenten op de geplande expiratietijd, zal alle open posities automatisch gesloten zien en alle vlottende winsten of verliezen gerealiseerd zien. Nieuwe posities kunnen worden geopend zodra de handel wordt hervat. Voor meer details over het expiratieproces en een expiratiekalender verwijzen wij u naar de CFD Product Guide.

Expiratietabel:

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}