Trading Station - Tính năng nổi bật

Cửa sổ Dealing rates

Chúng tôi khuyên bạn nên mở rộng màn hình video.