Ưu đãi khi giới thiệu bạn bè và người thân

Quý vị được giới thiệu bởi một khách hàng có tài khoản tại FXCM để tham gia vào mạng lưới nhà đầu tư của FXCM. Để bắt đầu, quý vị cần hoàn thành quá trình mở tài khoản và cung cấp thông tin về người đã giới thiệu quý vị giao dịch với chúng tôi trong mục “Giới thiệu”. Bằng cách này, chúng tôi có thể gửi tiền thưởng cho quý vị và cảm ơn người giới thiệu.*

Xem toàn bộ thông tin tại Điều khoản và điều kiện dành cho người được giới thiệu.

Người được giới thiệu mở tài khoản nạp tiền từ Tiền thưởng của người giới thiệu Tiền thưởng của người được giới thiệu Yêu cầu về
khối lượng giao dịch
$500 < $1,000 50K
$1,000 < $2,000 100K
$2,000 < $10,000 200K
$10,000 < $20,000 300K
$20,000 + 500K

Tiền được tính theo USD. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại Điều kiện và Điều khoản dành cho người giới thiệu FFRP / Điều kiện và điều khoản dành cho người được giới thiệu FFRP.

3 bước dễ dàng

CHẮC CHẮN VỀ VIỆC QUÝ VỊ KHÔNG BỎ LỠ CƠ HỘI NHẬN TIỀN THƯỞNG

QUAN TRỌNG: Để chắc chắn email của chúng tôi không rơi vào hòm thư rác “Junk/Bulk”, vui lòng thêm infoasia@fxcm.com vào sổ địa chỉ hoặc danh sách người gửi an toàn. Cảm ơn vì đã tham gia và chúc quý vị may mắn!

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng gửi email đến infoasia@fxcm.com hoặc nhấp chọn vào đây để liên lạc.