Sản phẩm và Dịch vụ

Forex

Trade Forex

Mua và bán tiền tệ

FXCM giúp nhà đầu tư giao dịch dễ dàng và thuận tiện với việc cung cấp các cặp tiền có tính thanh khoản cao nhất hiện nay, ví dụ như các cặp tiền tệ chính (majors) và commodity pairs, và các cặp tiền hiếm khác trên toàn bộ các phần mềm giao dịch Trading Station và MT4.

Tìm hiểu thêm

CFDs

Trade CFDs

Kim loại, Dầu, Chỉ số Chứng khoán

Hợp đồng Chênh lệch (CFDs) và các sản phẩm tài chính Over The Counter (OTC) phổ biến giúp bạn dễ dàng tiếp cận với các thị trường tài chính khác nhau. Với FXCM, bạn có thể giao dịch CFDs và Forex trên cùng một nền tảng giao dịch

Tìm hiểu thêm

Cảnh báo rủi ro: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các sản phẩm được giao dịch ký quỹ và có nguy cơ thua lỗ vượt quá số tiền ký quỹ của bạn. Các sản phẩm có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan.