GIAO DỊCH VỚI ĐÒN BẨY

Qúy vị có thể giao dịch Forex và CFDs với đòn bẩy*. Điều này có thể cho phép nhà đầu tư tận dụng ngay cả những động thái nhỏ nhất trên thị trường. Khi giao dịch với FXCM, giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện bằng cách sử dụng tiền vay. Ví dụ: Đòn bẩy 100: 1 cho phép nhà đầu tư giao dịch với 10.000 đô la trên thị trường bằng cách bỏ ra 100 USD làm khoản tiền đặt cọc. Xin lưu ý về việc đòn bẩy càng cao, khả năng thua lỗ càng lớn.

Tất cả tài khoản mới có đòn bẩy mặc định là 400:1 cho FX và CFDs. Những tài khoản có số tiền vượt quá $50,000 sẽ chuyển sang đòn bẩy 100:1 cho FX và 200:1 cho CFD. Tỷ lệ đòn bẩy trên tài khoản của quý vị sẽ được điều chỉnh dựa trên số vốn chủ sở hữu (equity) trong tài khoản. FXCM có quyền quyết định cuối cùng thay đổi tỷ lệ đòn bẩy này.

Vốn chủ sở hữu1 Đến $50,000 Hơn $50,000
Đòn bẩy cho FX Tối đa 400:1 Tối đa 100:1
Đòn bẩy cho CFD Tối đa 400:1 Tối đa 200:1

1Equity là số dư tài khoản (balance) cộng với lợi nhuận/ lỗ hiện tại của các vị trí mở trên tài khoản. FXCM bảo lưu quyền cuối cùng, theo chủ ý của mình trong việc thay đổi cài đặt đòn bẩy.

Nếu quý vị đang giao dịch FX với đòn bẩy 100:1 và vốn chủ sở hữu dưới $50,000, quý vị có thể yêu cầu tăng đòn bẩy. FXCM sẽ xem xét tất cả yêu cầu theo từng trường hợp và có quyền cuối cùng từ chối bất kỳ yêu cầu nào dựa trên quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi. Xem thêm (tiếng Anh)

Xem thông tin yêu cầu ký quỹ trong thời gian tới

KÝ QUỸ LÀ GÌ

Margin có thể được coi như một khoản tiền đặt cọc để duy trì các vị trí mở. Đây không phải là khoản phí hoặc chi phí giao dịch, nó chỉ đơn giản là một phần của tài khoản của nhà đầu tư được để riêng và được phân bổ như một khoản ký quỹ. Số tiền ký quỹ mà nhà đầu tư phải bỏ ra cho mỗi cặp tiền tệ là khác nhau tùy thuộc vào mức đòn bẩy của tài khoản như đã nêu ở trên. Thông tin cập nhật về yêu cầu ký quỹ hiển thị trong cửa sổ "Simple Dealing Rates", cột "MMR" trên Trading Station cho từng cặp tiền tệ.

Vui lòng tham khảo video tiếng Việt này để biết thêm chi tiết về Ký quỹ: https://www.fxcm.com/vn/resources/video-library/forex-trading-basics/trading on margin

Quy định về Ký quỹ

Câu hỏi thường gặp về Margin/ Đòn bẩy

TÀI KHOẢN ẢO MIỄN PHÍ

Giao dịch với 20.000 USD với bản hướng dẫn giao dịch Forex MIỄN PHÍ

Sau khi gửi đi, tôi đồng ý về việc FXCM có thể cung cấp cho tôi các sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại và thông tin giao dịch qua điện thoại, SMS hoặc email. Tôi hiểu rằng tôi sẽ có cơ hội chọn từ chối nhận những thông báo này sau khi đăng ký. Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
Đọc Từ chối Trách nhiệm với Tài khoản Ảo

Tài khoản Demo: Mặc dù tài khoản demo được xây dựng để mô tả thị trường thực, tài khoản demo được thực hiện trên môi trường thị trường mô phỏng. Vì vậy, tài khoản demo có một số khác biệt quan trọng so với tài khoản thật, bao gồm song không hạn chế sự phụ thuộc vào tính thanh khoản của thị trường thực và một số sản phẩm có khả năng không giao dịch được ở tài khoản thật. Khả năng khớp lệnh ở môi trường ảo có thể không điển hình, giao dịch diễn ra nhanh chóng, ít lệnh bị từ chối, và/hoặc thiếu vắng khả năng trượt giá. Có thể có trường hợp yêu cầu ký quỹ không giống với tài khoản thực vì việc cập nhật với tài khoản demo có thể không luôn trùng khớp với việc cập nhật đối với tài khoản thực.

CHÚC MỪNG BẠN

BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG TÀI KHOẢN FOREX DEMO TẠI FXCM

Số tài khoản đăng nhập và Password

Đăng nhập
Password

Nhập User IDPassword vào nền tảng giao dịch để thử tài khoản demo mới của bạn. User ID và Password đã được gửi tới hòm thư của bạn.

Lựa chọn Nền tảng Giao dịch
Desktop Tải về Phần mềm Giao dịch trên Desktop (Chỉ với Windows)
Điện thoại iPhone© | Android
Máy tính bảng iPad© | Android

Thương hiệu Mobile: iPhone và iPad là thương hiệu của Apple Inc., đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác. App Store là thương hiệu dịch vụ của Apple Inc. Android và Google Play là các nhãn hiệu của Google LLC.

CẢM ƠN BẠN

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DEMO HIỆN TẠI ĐANG ĐƯỢC ĐÓNG ĐỂ BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ

Đại điện khách hàng của chúng tôi sẽ gửi thông tin đăng nhập tài khoản demo tới email mà bạn đã đăng ký khi mục này hoạt động bình thường trở lại.