GIAO DỊCH VỚI ĐÒN BẨY

Qúy vị có thể giao dịch Forex và CFDs với đòn bẩy*. Điều này có thể cho phép nhà đầu tư tận dụng ngay cả những động thái nhỏ nhất trên thị trường. Khi giao dịch với FXCM, giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện bằng cách sử dụng tiền vay. Ví dụ: Đòn bẩy 100: 1 cho phép nhà đầu tư giao dịch với 10.000 đô la trên thị trường bằng cách bỏ ra 100 USD làm khoản tiền đặt cọc.

Tất cả tài khoản mới có đòn bẩy mặc định là 400:1 cho FX và 200:1 cho CFDs. Những tài khoản có số tiền vượt quá $20,000 sẽ chuyển sang đòn bẩy 100:1 cho FX. Tỷ lệ đòn bẩy trên tài khoản của quý vị sẽ được điều chỉnh dựa trên số vốn chủ sở hữu (equity) trong tài khoản. FXCM có quyền quyết định cuối cùng thay đổi tỷ lệ đòn bẩy này.

Vốn chủ sở hữu1 Đến $20,000 Hơn $20,000
Đòn bẩy cho FX Tối đa 400:1 Tối đa 100:1
Đòn bẩy cho CFD Tối đa 200:1 Tối đa 200:1

1Equity là số dư tài khoản (balance) cộng với lợi nhuận/ lỗ hiện tại của các vị trí mở trên tài khoản. FXCM bảo lưu quyền cuối cùng, theo chủ ý của mình trong việc thay đổi cài đặt đòn bẩy.

Nếu quý vị đang giao dịch FX với đòn bẩy 200:1 và vốn chủ sở hữu dưới $20,000, quý vị có thể yêu cầu tăng đòn bẩy. FXCM sẽ xem xét tất cả yêu cầu theo từng trường hợp và có quyền cuối cùng từ chối bất kỳ yêu cầu nào dựa trên quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi. Xem thêm (tiếng Anh)

KÝ QUỸ LÀ GÌ

Margin có thể được coi như một khoản tiền đặt cọc để duy trì các vị trí mở. Đây không phải là khoản phí hoặc chi phí giao dịch, nó chỉ đơn giản là một phần của tài khoản của nhà đầu tư được để riêng và được phân bổ như một khoản ký quỹ. Số tiền ký quỹ mà nhà đầu tư phải bỏ ra cho mỗi cặp tiền tệ là khác nhau tùy thuộc vào mức đòn bẩy của tài khoản như đã nêu ở trên. Thông tin cập nhật về yêu cầu ký quỹ hiển thị trong cửa sổ "Simple Dealing Rates", cột "MMR" trên Trading Station cho từng cặp tiền tệ.

Vui lòng tham khảo video tiếng Việt này để biết thêm chi tiết về Ký quỹ: https://www.fxcm.com/vn/resources/video-library/forex-trading-basics/trading on margin

Quy định về Ký quỹ

MARGIN ĐƯỢC CẬP NHẬT KHI NÀO?

Yêu cầu ký quỹ được cập nhật vào ngày thứ sáu cuối cùng mỗi tháng. Lịch cập nhật như sau:

  Câu hỏi thường gặp về Margin/ Đòn bẩy  TÀI KHOẢN ẢO MIỄN PHÍ
  Giao dịch với 20.000 USD với bản hướng dẫn giao dịch Forex MIỄN PHÍ
  Đọc Từ chối Trách nhiệm với Tài khoản Ảo

  Tài khoản Demo: Mặc dù tài khoản demo được xây dựng để mô tả thị trường thực, tài khoản demo được thực hiện trên môi trường thị trường mô phỏng. Vì vậy, tài khoản demo có một số khác biệt quan trọng so với tài khoản thật, bao gồm song không hạn chế sự phụ thuộc vào tính thanh khoản của thị trường thực và một số sản phẩm có khả năng không giao dịch được ở tài khoản thật. Khả năng khớp lệnh ở môi trường ảo có thể không điển hình, giao dịch diễn ra nhanh chóng, ít lệnh bị từ chối, và/hoặc thiếu vắng khả năng trượt giá. Có thể có trường hợp yêu cầu ký quỹ không giống với tài khoản thực vì việc cập nhật với tài khoản demo có thể không luôn trùng khớp với việc cập nhật đối với tài khoản thực.

  CHÚC MỪNG BẠN BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG TÀI KHOẢN FOREX DEMO TẠI FXCM

  Số tài khoản đăng nhập và Password

  Đăng nhập
  Password

  Nhập User IDPassword vào nền tảng giao dịch để thử tài khoản demo mới của bạn. User ID và Password đã được gửi tới hòm thư của bạn

  Lựa chọn Nền tảng Giao dịch

  Desktop Tải về Phần mềm Giao dịch trên Desktop
  (Chỉ với Windows)

  Điện thoại  iPhone© | Android

  Máy tính bảng  iPad© | Android


  Mobile Trademarks: iPhone, iTunes and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android and Google Play are trademarks of Google Inc.

  CẢM ƠN BẠN

  ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DEMO HIỆN TẠI ĐANG ĐƯỢC ĐÓNG ĐỂ BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ

  Đại điện khách hàng của chúng tôi sẽ gửi thông tin đăng nhập tài khoản demo tới email mà bạn đã đăng ký khi mục này hoạt động bình thường trở lại.

  *Đòn bẩy: Đòn bẩy là con dao hai lưỡi và có thể nhanh chóng mang lại lợi nhuận lớn, song cũng gây thua lỗ lớn nhanh chóng không kém. Giao dịch đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.

  Tài khoản Giao dịch: Các chiến lược chênh lệch giá không được cho phép ở FXCM, và FXCM nhận định theo chủ ý của mình những gì là chiến lược chênh lệch giá. Các tài khoản giao dịch với spreads cộng thêm chi phí nhỏ trong giá. Spreads luôn biến đổi và có thể bị cập nhật chậm trễ. Nhà đầu tư có thể giao dịch với đòn bẩy lên đến 400:1 cho FX và 200:1 cho CFD. Tỷ lệ đòn bẩy có thể khác nhau tùy thuộc vào mức vốn chủ sở hữu hay equity của tài khoản.

  Video hướng dẫn giao dịch: Toàn bộ các video cung cấp ở đây chỉ dành cho mục đích đào tạo và nhà đầu tư không nên dựa vào nội dung hay các chính sách trong đó bởi có thể có sự khác biệt nếu tài khoản giao dịch của khách hàng thuộc các thực thể (entity) khác nhau. Thêm nữa, bất kỳ ý kiến, phân tích, thông tin giá hay các thông tin khác nào trên website này chỉ nhằm mục đích cho việc đào tạo và không được hiểu là lời khuyên trong đầu tư. FXCM không nhận trách nhiệm cho bất kỳ khoản thua lỗ hay thiệt hại nào, bao gồm song không hạn chế với bất kỳ sự khoản thua lỗ hay lợi nhuận có thể có được một cách trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng hay dựa vào các thông tin trên.

  Cảnh báo rủi ro: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các sản phẩm được giao dịch ký quỹ và có nguy cơ thua lỗ vượt quá số tiền ký quỹ của bạn. Các sản phẩm có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan.