2

Indices & CommoditiesDầu và Gas

FXCM cung cấp các sản phẩm năng lượng bao gồm Dầu thô và Gas tự nhiên. Xem Hướng dẫn Sản phẩm CFD (Tiếng Anh)

VÌ SAO NÊN GIAO DỊCH DẦU VỚI FXCM?

CHI TIẾT SẢN PHẨM
tên Sản Phẩm khối Lượng Giao
dịch Nhỏ Nhât
yêu Cầu Ký Quỹ Đối Vớikhối
Lượng Giao Dịch Nhỏ Nhất
spread Điển Hình
ở Fxcm
stop Tối Thiểu (points)
USOil 1 0.05 0
UKOil 1 0.05 0
NGAS 1 10 0

GIAO DỊCH DẦU VỚI ĐÒN BẨY

Tỷ lệ đòn bẩy của FXCM được hiển thị trong cửa số Dealing Rates trên phần mềm giao dịch Trading Station và khách hàng có thể biết chi tiết về số vốn cần bỏ ra khi mua hay bán một chỉ số nào đó. FXCM đưa ra khối lượng giao dịch tiêu chuẩn tối thiểu cho mỗi sản phẩm. Để tính margin khi đặt lệnh với khối lượng nhỏ nhất, chỉ cần đơn gian nhân khối lượng giao dịch nhỏ nhất với yêu cầu margin (mỗi hợp đồng) trên cửa sổ dealing rates.

ĐÁO HẠN

Sản phẩm dầu đáo hạn mỗi tháng (xem bảng bên dưới). Khách hàng giữ lệnh mở trên “FXCM Expriation” sẽ được đóng vào lúc:

Khách hàng sẽ nhận thấy khoản lời/lỗ dao động trong thời gian thực vào thời điểm lệnh được đóng.

Ví dụ:

USOIL 2018
Hợp đồng thángThời gian Đáo hạn Tham khảoĐáo hạn tại FXCM
Tháng 2 22-01 19-01
Tháng 3 20-02 19-02
Tháng 4 20-03 19-03
Tháng 5 20-04 19-04
Tháng 6 22-05 21-05
Tháng 7 20-06 19-06
Tháng 8 20-07 19-07
Tháng 9 21-08 20-08
Tháng 10 20-09 19-09
Tháng 11 22-10 19-10
Tháng 12 19-11 16-11
UKOIL 2018
Hợp đồng thángThời gian Đáo hạn Tham khảoĐáo hạn tại FXCM
Tháng 3 31-01 30-01
Tháng 4 28-02 27-02
Tháng 5 29-03 28-03
Tháng 6 30-04 27-04
Tháng 7 31-05 30-05
Tháng 8 29-06 28-06
Tháng 9 31-07 30-07
Tháng 10 31-08 30-08
Tháng 11 28-09 27-09
Tháng 12 31-10 30-10
2019
Tháng 1 30-11 29-11
NGAS 2018
Hợp đồng thángThời gian Đáo hạn Tham khảoĐáo hạn tại FXCM
Tháng 2 29-01 26-01
Tháng 3 26-02 23-02
Tháng 4 27-03 26-03
Tháng 5 26-04 25-04
Tháng 6 29-05 28-05
Tháng 7 27-06 26-06
Tháng 8 27-07 26-07
Tháng 9 29-08 28-08
Tháng 10 26-09 25-09
Tháng 11 29-10 26-10
Tháng 12 28-11 22-11


Tài khoản thử Miễn phí Trading Station

Tài khoản thử 50.000 USD để làm quen với việc giao dịch forex trên nền tảng của chúng tôi, cùng với hướng dẫn giao dịch forex miễn phí.

* Nội dung cần điền
Đọc Từ chối Trách nhiệm với Tài khoản Ảo
Tài khoản Demo: Mặc dù tài khoản demo được xây dựng để mô tả thị trường thực, tài khoản demo được thực hiện trên môi trường thị trường mô phỏng. Vì vậy, tài khoản demo có một số khác biệt quan trọng so với tài khoản thật, bao gồm song không hạn chế sự phụ thuộc vào tính thanh khoản của thị trường thực và một số sản phẩm có khả năng không giao dịch được ở tài khoản thật. Khả năng khớp lệnh ở môi trường ảo có thể không điển hình, giao dịch diễn ra nhanh chóng, ít lệnh bị từ chối, và/hoặc thiếu vắng khả năng trượt giá. Có thể có trường hợp yêu cầu ký quỹ không giống với tài khoản thực vì việc cập nhật với tài khoản demo có thể không luôn trùng khớp với việc cập nhật đối với tài khoản thực.

CHÚC MỪNG BẠN

BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG TÀI KHOẢN FOREX DEMO TẠI FXCM

  1. 1 Đăng nhập Tài khoản Demo của bạn
Đăng nhập
Password

Nhập User IDPassword vào nền tảng giao dịch để thử tài khoản demo mới của bạn. User ID và Password đã được gửi tới hòm thư của bạn

  1. 2 Lựa chọn Nền tảng Giao dịch

DOWNLOAD NỀN TẢNG GIAO DỊCH WEB

(Mac® và Windows)
Hoặc

DOWNLOAD NỀN TẢNG GIAO DỊCH DESKTOP

(Chỉ với Windows)
Hoặc

Download Nền Tảng Giao Dịch Trên Thiết Bị Di Động

Điện thoại iPhone® | Android

Máy tính bảng iPad® | Android

CẢM ƠN BẠN

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DEMO HIỆN TẠI ĐANG ĐƯỢC ĐÓNG ĐỂ BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ

Đại điện khách hàng của chúng tôi sẽ gửi thông tin đăng nhập tài khoản demo tới email mà bạn đã đăng ký khi mục này hoạt động bình thường trở lại.


¹ Chính sách Không Re-Quote: FXCM duy trì chính sách không re-quote. Các tình huống không khớp lệnh được có thể xảy ra tùy thuộc vào khối lượng lệnh mở, mô hình giao dịch và điều kiện thị trường khi mà các giao dịch cá nhân không thể thực hiện được ở mức giá được yêu cầu. Tại FXCM, lệnh sẽ được khớp ở mức giá tốt nhất tiếp theo, phụ thuộc vào điều kiện thị trường.

² Bù trừ lợi nhuận: Khi thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng, FXCM có thể được bù trừ khoản lợi nhuận theo nhiều cách, bao gồm song không giơi hạn: khoản mark –up vào spread mà FXCM nhận được từ các nhà cung cấp thanh khoản đối với một số loại tài khoản nhất định, và khoản mark-up vào rollover. Với hình thức khớp lệnh Dealing Desk, FXCM còn có thể hoạt động như một dealer và có thể thể thu được lợi nhuận từ việc giao dịch.

³ Đòn bẩy: Đòn bẩy là con dao hai lưỡi và có thể nhanh chóng mang lại lợi nhuận lớn, song cũng gây thua lỗ lớn nhanh chóng không kém. Giao dịch đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.