Trading Station

Công cụ Mạnh mẽ trên Tay bạn

Trading Station Mobile giúp các nhà đầu tư cá thể tiếp cận thị trường forex nhanh chóng và dễ dàng. Nhà đầu tư có thể giao dịch và quản lý tài khoản linh hoạt thông qua sự đơn giản, giao diện trực quan với thiết kế thẩm mỹ cao trên thiết bị di động.

Thương hiệu Mobile: iPhone và iPad là thương hiệu của Apple Inc., đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác. App Store là thương hiệu dịch vụ của Apple Inc. Android là thương hiệu của Google Inc. Blackberry và các thương hiệu, tên và logo liên quan là tài sản của Research In Motion Limited và được đăng ký và/hoặc sử dụng tại Mỹ và các quốc gia trên toàn thế giới. Windows Phone là thương hiệu của tập đoàn Microsoft.