VPS MIỄN PHÍ CHO MT4

MIỄN PHÍ1 DỊCH VỤ LƯU TRỮ MÁY CHỦ ẢO MT4 (VPS)

Giờ đây bạn không cần phải phụ thuộc vào máy tính cá nhân nữa. Hãy nâng cao trải nghiệm giao dịch MT4 của mình bằng cách đăng ký dịch vụ LƯU TRỮ MÁY CHỦ ẢO MIỄN PHÍ1. Dịch vụ lưu trữ VPS cho MT4 Miễn phí1 được cung cấp trên toàn bộ các tài khoản thật MetaTrader 4 của FXCM. Khách hàng giao dịch khối lượng trung bình 500K mỗi tháng trong vòng 3 tháng sẽ được hoàn lại phí dịch vụ VPS. Vào đầu tháng (từ ngày 1-15), một khoản phí 30USD sẽ được trừ vào bất kỳ tài khoản FXCM nào của bạn cho việc sử dụng dịch vụ VPS.

ƯU THẾ CỦA VIRTUAL PRIVATE SERVER

ĐƠN ĐĂNG KÝ

BƯỚC 1 - THỎA THUẬN

Xin lưu ý về việc VPS hosting được quản lý bởi bên thứ ba,và FXCM sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trục trặc hay lỗi nào của dịch vụ hosting, bao gồm nhưng không hạn chế lỗi liên quan tới hệ thống, kết nối hay dữ liệu. Khách hàng giao dịch khối lượng trung bình 500K mỗi tháng trong vòng 3 tháng sẽ được hoàn lại phí dịch vụ VPS. Vào đầu tháng (từ ngày 1-15), một khoản phí 30USD sẽ được trừ vào bất kỳ tài khoản FXCM nào của bạn cho việc sử dụng dịch vụ VPS.

Dịch vụ VPS được cung cấp bởi bên thứ ba. Các bên thứ ba này không phải do FXCM sở hữu, quản lý hay điều hành. Vì vậy, FXCM không có nghĩa vụ đảm bảo liên quan tới dịch vụ của bên thứ ba. Khách hàng không cần thiết phải đăng ký với bên thứ ba mà FXCM đang có chương trình khuyến mãi cùng. Thay vào đó, khách hàng nên tìm hiểu nhà cung cấp VPS nào có thể đáp ứng tối đa yêu cầu của mình. Thêm vào đó, cũng có những rủi ro và hạn chế trong việc sử dụng dịch vụ VPS. Nhà đầu tư nên cân nhắc và đưa ra đánh giá thận trọng rủi ro và hạn chế trước khi sử dụng. Các điều khoản này có thể được thay đổi tùy theo quyết định của FXCM.

BƯỚC 2 - Chọn nhà cung cấp VPS

VPS NÀO PHÙ HỢP VỚI TÔI?
LiquidityConnect.com
Bộ nhớ: 2,560 MB
Disk Space: 100 GB
OS: Windows Server 2012 R2, 64 Bit
BeeksFX.com
Bộ nhớ: 2,560 MB
Disk Space: 100 GB
OS: Windows Server 2012 R2, 64 Bit

Langkah 3 - Konfirmasi


Bạn cần đọc và đồng ý với các điều khoản của trước khi tiếp tục.

Cảm ơn quý vị

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của quý vị, quý vị sẽ nhận được email với thông tin đăng nhập VPS trong vòng 2 ngày làm việc.