Khuyến mãi 1

Thưởng Mở tài khoản lên tới 300 USD

Mở tài khoản với tư cách là khách hàng mới1
Nạp tiền vào tài khoản của quý vị
Tiền thưởng sẽ tự động được ghi có vào tài khoản của quý vị2

Chi tiết khuyến mãi

Tham gia ngay

Khuyến mãi 2

Nhân đôi Tiền thưởng khi chuyển Tài khoản sang FXCM

Khách hàng mới tham gia chương trình khuyến mãi 1
Hoàn thành khối lượng 500K trong vòng 2 tháng kể từ khi tài khoản được kích hoạt
Gửi yêu cầu tới promos@fxcmmarkets.com, tiêu đề thư: “SWITCH 2022” và đính kèm bằng chứng chuyển tài khoản3

Chi tiết khuyến mãi

Tham gia ngay

Khuyến mãi 3

Nâng cấp tài khoản TradingView của quý vị lên phiên bản Pro MIỄN PHÍ trong 1 năm*

Mở tài khoản FXCM và nạp 300 USD
Email chúng tôi và yêu cầu được nâng cấp lên tài khoản TradingView Pro
Nhân viên FXCM sẽ liên hệ sớm với quý vị để xác nhận tình trạng tài khoản

Chi tiết Chương trình

Nhận về Ngay bây giờ

Khuyến mãi 4

Nhận về số tiền thưởng lên tới 200 USD cho quý vị và bạn bè

Quý vị đang giao dịch tài khoản thật, gửi chúng tôi Bản đăng ký làm người giới thiệu
Bạn bè và người thân của quý vị mở tài khoản giao dịch với FXCM và điền địa chỉ email của quý vị vào mục người giới thiệu trong bản đăng ký mở tài khoản.
Sau khi người được giới thiệu đã hoàn thành khối lượng giao dịch như yêu cầu, email thông báo chúng tôi để nhận thưởng.
Bắt đầu giới thiệu