Chính sách Bảo mật

AN NINH VÀ BẢO MẬT

Cập nhật gần nhất: Ngày 18/5/2018

FXCM Markets Limited ("FXCM") tôn trọng quyền riêng tư cá nhân. Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ với bạn, và chúng tôi tự hào về việc duy trì lòng trung thành và sự tôn trọng với mỗi khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ một cách bảo mật. Chính sách này áp dụng với khách hàng cũ, khách hàng hiện tại và khách hàng đang đăng ký giao dịch với chúng tôi.

Theo các điều khoản về Luật bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền sao chép dữ liệu cá nhân do chúng tôi lưu trữ với một khoản phí cho việc chúng tôi phải thanh toán các chi phí lưu giữ, trích xuất, đánh giá và sao chép bất kỳ tài liệu nào được yêu cầu.

Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ với các công ty thành viên hay các bên thứ ba khác đã được miêu tả trong Chính sách này, xin hãy liên hệ chúng tôi tại dataprotection@fxcm.com.

Vui lòng lưu ý về việc nếu chúng tôi nhận được chỉ dẫn về việc này, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ tài khoản cho bạn, và chúng tôi cũng sẽ phải đóng bất kỳ tài khoản nào của bạn tại FXCM.

Chính sách bảo mật

Ngày có hiệu lực: 6 tháng 11 năm 2022

(Các) tài khoản của quý vị với FXCM Markets Limited sẽ được chuyển sang FXCM Markets LLC vào cuối tuần của từ ngày 4 tháng 11 năm 2022, khi đó Chính sách quyền riêng tư bên dưới sẽ áp dụng cho tài khoản của quý vị. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Thông tin về việc chuyển đổi.

FXCM (hoặc "chúng tôi") tôn trọng quyền riêng tư của quý vị. Chính sách Bảo mật này ("Chính sách") áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua trang web này cũng như bất kỳ trang web và ứng dụng liên quan nào khác. Chính sách này không áp dụng cho các trang web được điều hành bởi các tổ chức khác và các bên thứ ba khác. Chính sách cũng áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập khi quý vị sử dụng hoặc tương tác với các dịch vụ của chúng tôi thông qua bất kỳ hình thức liên lạc nào được thực hiện với chúng tôi qua điện thoại, e-mail hoặc các hình thức khác. Chính sách nhằm mục đích thông báo cho quý vị về loại thông tin chúng tôi thu thập, những người chúng tôi chia sẻ thông tin, chúng tôi sử dụng thông tin đó để làm gì, cách chúng tôi bảo mật thông tin và quyền riêng tư dữ liệu của quý vị là gì.

Trong trường hợp chúng tôi đề cập đến "giao tiếp điện tử", phương thức giao tiếp này có nghĩa là bất kỳ chuyển giao tin nhắn văn bản, thoại hoặc hình ảnh nào có thể được lưu trữ trong mạng hoặc trong thiết bị đầu cuối của người nhận cho đến khi người nhận thu thập được. Nó bao gồm các phương thức như e-mail và nhắn tin tức thì.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị, vui lòng liên hệ chúng tôi.