Chính sách Bảo mật

AN NINH VÀ BẢO MẬT

Cập nhật gần nhất: Ngày 18/5/2018

FXCM Markets Limited ("FXCM") tôn trọng quyền riêng tư cá nhân. Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ với bạn, và chúng tôi tự hào về việc duy trì lòng trung thành và sự tôn trọng với mỗi khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ một cách bảo mật. Chính sách này áp dụng với khách hàng cũ, khách hàng hiện tại và khách hàng đang đăng ký giao dịch với chúng tôi.

Theo các điều khoản về Luật bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền sao chép dữ liệu cá nhân do chúng tôi lưu trữ với một khoản phí cho việc chúng tôi phải thanh toán các chi phí lưu giữ, trích xuất, đánh giá và sao chép bất kỳ tài liệu nào được yêu cầu.

Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ với các công ty thành viên hay các bên thứ ba khác đã được miêu tả trong Chính sách này, xin hãy liên hệ chúng tôi tại dataprotection@fxcm.com.

Vui lòng lưu ý về việc nếu chúng tôi nhận được chỉ dẫn về việc này, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ tài khoản cho bạn, và chúng tôi cũng sẽ phải đóng bất kỳ tài khoản nào của bạn tại FXCM.