margin

Công cụ Tính toán Mức Ký quỹ

Là thị trường giao dịch lớn nhất thế giới, forex cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư vô số cách thức để theo đuổi hầu hết mọi mục tiêu tài chính. Từ thực hiện chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất đến lướt sóng trong ngày, nhà giao dịch sẽ đứng trước những cơ hội có một không hai. Một trong những cơ sở chính là khả năng giao dịch bằng ký quỹ.  Cảnh báo: Công cụ chặn quảng cáo có t...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Forex  
Thẻ gắn: margin  ký quỹ