Yêu cầu quyền truy cập chương trình nhà giao dịch

Vui lòng hoàn thành biểu mẫu bên dưới để kích hoạt tài khoản giao dịch FXCM của quý vị cho Chương trình Nhà giao dịch.

Quý vị đang giao dịch với tài khoản Trading Station của FXCM?
Quý vị đang giao dịch với tài khoản FXCM MT4?
Xin lưu ý:

Chỉ tài khoản MT4 có thể được liên kết với ZuluTrade.

Nếu quý vị muốn chuyển số dư tài khoản giao dịch hiện tại của mình sang tài khoản MT4 giao dịch ZuluTrade mới, vui lòng thực hiện yêu cầu Chuyển tiền qua MyFXCM.com sau khi quý vị nhận được thông tin chi tiết về tài khoản giao dịch mới của mình.


VUI LÒNG HOÀN THÀNH MẪU ĐƠN DƯỚI DÂY

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ