Tiếp cận Miễn Phí1 trang Nghiên cứu eFXPlus

eFXPlus là một ứng dụng FinTech sáng tạo cung cấp các chiến lược FX, vị trí giao dịch, Mô hình Lượng tử, Dự báo và Nghiên cứu chuyên sâu từ các ngân hàng lớn trên thế giới, và từ bây giờ quý vị có thể tiếp cận miễn phí. Các nội dung mà eFXPlus cung cấp cho quý vị bao gồm:

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ SỬ DỤNG EFXPLUS

Nếu quý vị quan tâm tới eFXPlus, vui lòng điền thông tin bên dưới, đây là một dịch vụ được cung cấp bởi một bên thứ ba. Việc sử dụng dịch vụ của quý vị sẽ phụ thuộc vào các điều khoản về dịch vụ và chính sách bảo mật của eFXPlus, không phải của FXCM.

Đăng ký Tài khoản của quý vị để Sử dụng eFXPlus

Xin lưu ý về việc dịch vụ eFXPlus được kiểm soát bởi bên thứ ba và FXCM sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc sự cố nào của trang web nghiên cứu, nhưng không giới hạn về lỗi mạng, lỗi hệ thống hoặc lỗi tải dữ liệu. eFXPlus sẽ là miễn phí nếu quý vị duy trì số tiền 25.000 USD trong tài khoản giao dịch. Nếu quý vị không đáp ứng yêu cầu này vào cuối tháng, đăng ký dịch vụ sẽ bị hủy.

THÔNG BÁO VỀ CÁC NGHIÊN CỨU CÔNG BỐ

FXCM sử dụng nhiều nguồn bên ngoài cho các tài liệu nghiên cứu về ngoại hối và các nguồn nghiên cứu này được phân phối lại cho khách hàng. Bất kỳ một đề xuất, ý kiến hoặc khuyến cáo về ngoại hối hoặc thị trường có trong các tài liệu đó đều không phản ánh quan điểm của FXCM, và FXCM không xác minh bất kỳ thông tin nào có trong các tài liệu đó. FXCM không chịu trách nhiệm về bất kỳ dữ kiện, khuyến nghị, ý kiến hoặc khuyến cáo nào trong bất kỳ tài liệu nghiên cứu nào và từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định giao dịch nào, cũng như từ chối trách nhiệm với sự phù hợp của bất kỳ một sản phẩm chứng khoán hay một giao dịch bất kỳ dựa trên các tài liệu đó.

Cụ thể, bất kỳ quyết định nào quý vị đưa ra để thực hiện mua, bán hoặc nắm giữ ngoại tệ dựa trên các nghiên cứu đó sẽ hoàn toàn của riêng quý vị và trong bất kỳ hoàn cảnh nào không được coi là được xác nhận hoặc ảnh hưởng bởi FXCM. Điều này được hiểu mà không có ngoại lệ rằng, dựa vào các nghiên cứu đó, bất kỳ lệnh giao dịch nào với FXCM để thực hiện lệnh là, và sẽ được coi là TỰ NGUYỆN và KHÔNG ĐƯỢC KHUYẾN CÁO. Hơn nữa, FXCM không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của bất kỳ nghiên cứu nào hoặc về việc cập nhật các nghiên cứu đó, chúng có thể được thay đổi mà không báo trước bất kỳ lúc nào. FXCM không cung cấp tư vấn đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Không có trường hợp nào thông tin trong nghiên cứu của bên thứ ba đó được sử dụng hoặc được coi là đề nghị bán hoặc chào mời khách hàng mua bất kỳ sản phẩm ngoại tệ, đầu tư hay giao dịch chứng khoán nào.

Cảm ơn bạn

Yêu cầu của bạn đã được nhận và sẽ được xử lý trong vòng 2 ngày làm việc.

THỎA THUẬN

1Duy trì trạng thái tài khoản 25,000 USD trên tài khoản thật của FXCM và giao dịch tối thiểu 10 lot tiêu chuẩn mỗi tháng để được miễn phí đăng ký eFXPlus hàng tháng. Nếu tài khoản không đạt được những yêu cầu này vào cuối tháng, đăng ký của quý vị sẽ bị hủy.

Liên kết từ bên thứ ba: Những liên kết đến các website của bên thứ ba chỉ được cung cấp để phục vụ sự tiện lợi và mục đích cung cấp thông tin. FXCM không chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung, hoặc bất cứ vấn đề nào liên quan đến các trang bên ngoài hoặc các liên kết kèm theo, và không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào cho những tổn thất phát sinh từ việc sử dụng những tư liệu này cũng như tư liệu nào khác. Những trang như vậy không nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi và có thể không cùng tiêu chuẩn về quyền riêng tư, bảo mật, hoặc khả năng tiếp cận như chúng tôi. Vui lòng đọc điều khoản và điều kiện của các website liên kết đó.

Hiệu suất trong quá khứ: Hiệu suất trong quá khứ không chỉ thị kết quả của tương lai.

Cảnh báo rủi ro: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm những sản phẩm được giao dịch dưới hình thức ký quỹ và có thể xảy ra rủi ro thua lỗ nhiều hơn số tiền đầu tư. Các sản phẩm giao dịch có thể không phù hợp với tất cả những nhà đầu tư. Xin hãy chắc chắn về việc quý vị hiểu rõ những rủi ro liên quan.

Cảnh báo rủi ro: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các sản phẩm được giao dịch ký quỹ và có nguy cơ thua lỗ vượt quá số tiền ký quỹ của bạn. Các sản phẩm có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan.