Nhận tiền thưởng dễ dàng!

MỞ TÀI KHOẢN

Bấm vào liên kết này và gửi đơn đăng ký mở tài khoản của quý vị.

NẠP TIỀN TÀI KHOẢN

Nạp tiền từ $50 trở lên qua các phương thức nạp tiền thuận tiện.

NHẬN TIỀN THƯỞNG LÊN ĐẾN 300 USD

Tiền thưởng sẽ tự động được thêm vào tài khoản của quý vị, dựa trên số tiền nạp. Vui lòng xem chi tiết bên dưới.

+

Nhận thưởng gấp đôi nếu quý vị chuyển tài khoản từ nhà môi giới khác sang FXCM

Hoàn thành khối lượng 500K trong vòng 2 tháng kể từ khi tài khoản được kích hoạt và đăng ký nhận tiền thưởng với các tài liệu chứng minh cho việc chuyển đổi tài khoản.

Mức Tiền nạp Thưởng Tiền thưởng thêm cho việc chuyển tài khoản sang FXCM
1 50 USD - 999 USD 25 USD 25 USD
2 1.000 USD - 2.499 USD 100 USD 100 USD
3 2.500 USD - 4.999 USD 200 USD 200 USD
4 5.000 USD trở lên 300 USD 300 USD
Nhận tiền thưởng

Tìm hiểu thêm về Điều khoản và Điều kiện Chương trình Thưởng Mở tài khoảnĐiều khoản và Điều kiện Chương trình Chuyển đổi nhà môi giới.

  1. Quý vị không được có tài khoản hiện tại với FXCM. Chương trình khuyến mãi kết thúc vào ngày 31/10/2022.
  2. Để nhận được Phần thưởng, khi quý vị đã đạt được yêu cầu khối lượng tối thiểu, quý vị cần gửi yêu cầu từ email đã đăng ký tài khoản FXCM của mình đến promos@fxcmmarkets.com và nêu rõ “SWITCH 2022” trong chủ đề email. Email của quý vị cần bao gồm (các) tệp đính kèm của bất kỳ hồ sơ giao dịch hoặc báo cáo nào từ tài khoản của nhà môi giới bất kỳ, trong đó có tên của quý vị là chủ tài khoản. Tất cả các yêu cầu về Tiền thưởng cần được gửi qua email trong vòng một tháng kể từ khi quý vị đã đạt được yêu cầu khối lượng tối thiểu.
  3. Tham gia vào chương trình khuyến mãi này không đảm bảo mang lại lợi nhuận.