Giờ đây FXCM đã chấp nhận phương thức thanh toán thuận tiện qua Neteller! Từ bây giờ, nhà đầu tư có thể nạp tiền an toàn trực tuyến vào tài khoản giao dịch tại FXCM thông qua Neteller chỉ với vài lần nhấp chuột!

Bắt đầu từ hôm nay, cả nhà đầu tư mới và nhà đầu tư hiện tại đều có thể hưởng ưu đãi tiền thưởng# vào tài khoản tại FXCM lên đến 200 USD. Hãy tham gia ngay!

#Lưu ý: để nhận được ưu đãi này nhà đầu tư phải đáp ứng được yêu cầu về khối lượng giao dịch. Vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện áp dụng để biết thêm chi tiết.

Yêu cầu nhận tiền thưởng rất dễ dàng

Mở tài khoản Nạp tiền
Điều khoản và Điều kiện
 1. Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư mở tài khoản cá nhân hoặc tài khoản chung tại FXCM Markets Limited tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Ấn Độ và Thái lan.Chương trình khuyến mãi áp dụng với nhà đầu tư mới và nhà đầu tư hiện tại.
 2. Thời gian khuyến mãi kéo dài từ hôm nay đến hết 31/07/2018 lúc 23:59 (giờ GMT+8, hay 22:59 giờ Việt Nam). Việc nạp tiền phải được thực hiện muộn nhất ngày 31/07/2018 (giờ GMT+8, hay 22:59 giờ Việt Nam) và khối lượng giao dịch sẽ được tính trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm nạp tiền.
 3. Khách hàng cần đáp ứng yêu cầu về khối lượng giao dịch để có thể nhận được tiền thưởng. Vui lòng tham khảo bảng bên dưới. Khối lượng giao dịch là dành cho FX và CFDs, ngoại trừ Bạc.
  Tiền thưởng Nạp tiền# Khối lượng giao dịch ngoại tệ/CFDs^
  50 USD Từ 500 USD - dưới 1,000 USD 200K(FX)/200 lot(CFDs)
  100 USD Từ 1,000 USD - dưới 5,000 USD 300K(FX)/300 lot(CFDs)
  150 USD Từ 5,000 USD - dưới 10,000 USD 500K(FX)/500 lot(CFDs)
  200 USD Từ 10,000 USD + 700K(FX)/700 lot(CFDs)
  ^Xin lưu ý về việc giao dịch Bạc không được tính trong chương trình này.
  Để nhận được tiền thưởng theo quy định, nhà đầu tư phải đáp ứng yêu cầu về số tiền nạp vào tài khoản và khối lượng giao dịch. Khi có sự khác biệt về yêu cầu về số tiền nạp vào tài khoản và khối lượng giao dịch, tiền thưởng sẽ được tính theo mức thấp hơn.
 4. Mỗi nhà đầu tư có quyền nhận 1 khuyến mãi bất kể nhà đầu tư có bao nhiêu tài khoản. Nhà đầu tư sở hữu nhiều tài khoản cần xác nhận chỉ một số tài khoản mình muốn nhận khuyến mãi. Nhà đầu tư được nạp tiền nhiều lần, số tiền nạp sẽ được tính cộng dồn trong thời gian khuyến mãi.Việc cộng dồn khối lượng giao dịch trên nhiều tài khoản khác nhau của cùng một nhà đầu tư sẽ không được chấp nhận
 5. Tất cả yêu cầu nhận tiền thưởng phải được gửi cho chúng tôi trước ngày 31/10/2018 lúc 23:59 (giờ GMT+8 hay 22:59 giờ Việt Nam). Yêu cầu nhận tiền thưởng cần được gửi từ email nhà đầu tư đã đăng ký với FXCM tới adminasia@fxcm.com với mã khuyến mãi SEA 2018 trên tiêu đề. Trong email vui lòng nêu rõ: 1) Số tài khoản nhà đầu tư muốn nhận tiền thưởng; 2) Số tiền nhà đầu tư đã nạp và khối lượng giao dịch đã thực hiện trong tài khoản trên.
 6. Sau khi xem xét và xác nhận về việc nhà đầu tư đã đáp ứng các điều kiện nhận thưởng, tiền thưởng sẽ được ghi nhận vào tài khoản giao dịch tại FXCM trong vòng 14 ngày làm việc.
 7. Xin lưu ý rằng việc tham gia vào chương trình ưu đãi này không đảm bảo mang lại lợi nhuận giao dịch. Tất cả nhà đầu tư đều có khả năng bị thua lỗ vượt quá số tiền nạp vào tài khoản
 8. FXCM có quyền tạm dừng, thay đổi hoặc chấm dứt khuyến mãi trên và thay đổi các điều khoản điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 9. FXCM là bên đưa ra quyết định cuối cùng trong trường hợp có tranh chấp.