Lịch hỗ trợ khách hàng và thời gian giao dịch của FXCM

So sánh Tài khoản

FXCM hiểu rằng mỗi nhà đầu tư là khác nhau và chúng tôi nỗ lực xây dựng các loại tài khoản phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân. Đó là lý do vì sao chúng tôi giới thiệu loại Tài khoản Standard^ và Premium^. Khách hàng tại FXCM không chỉ luôn nhận được hỗ trợ trực tuyến và các tài liệu tham khảo trên mạng, mà còn nhận được nhiều dịch vụ hơn thế nữa khi tăng khoản tiền đầu tư để giao dịch.
Tài khoản Standard^ Tài khoản Premium^
Equity Tài khoản US$50 – US$20,000# Trên $20,000# Trên $50,000#
Đòn bẩy FX Lên tới 400:1 100:1
Khối lượng giao dịch FX nhỏ nhất 1,000 đơn vị 1,000 đơn vị
Ngoại hối 21 cặp phổ biến nhất 39 cặp
Đòn bẩy Gold 200:1 200:1
CFDs Toàn bộ các sản phẩm CFDs gồm vàng, bạc, dầu và gas, chỉ số chứng khoán
Spreads Spread thấp -
EUR/USD chỉ ở 1.3pips*
Spread thấp -
EUR/USD chỉ 1.3pips*
Tài khoản CFDs Spread thấp
(Xin liên hệ nhân viên để biết thêm chi tiết 1203-2176)
Hạn chế Giao dịch†
Phần mềm Giao dịch:
Trading Station
MetaTrader 4
Dịch vụ Giao dịch:
Hỗ trợ trực tuyến
Dịch vụ VPS Miễn phí
Miễn phí Bank Wire**
Dịch vụ tài khoản ưu tiên
Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân
FXCM Apps Coupon***
Mở Tài khoản Tài khoản Standard Tài khoản Premium
Đăng ký Tài khoản Thử Miễn phí Tài khoản Thử Miễn phí Tài khoản Thử*Các mức spread được đề cập ở đây chỉ với mục đích tham khảo và có thể thay đổi bất kỳ khi nào mà không cần báo trước. Xin luôn tham khảo trên phần mềm giao dịch của FXCM để biết được mức spread cập nhật nhất.
** Miễn phí bank wire 2 lần mỗi tháng theo lịch cho các tài khoản có Equity lớn hơn 10,000 USD.
*** Coupon chỉ được áp dụng cho FXCM Apps.

^Tài khoản Tiêu chuẩn: Tài khoản Standard cung cấp 18 sản phẩm CFD và nhiều nhất là 21 cặp tiền ngoại hối. FXCM có toàn quyền đưa ra quyết định về việc thêm vào hay lược bỏ bất kỳ sản phẩm giao dịch CFD hay cặp ngoại tệ nào. Tài khoản Standard mặc định khớp lệnh theo hình thức Dealing Desk, trong đó các chiến lược hưởng lợi chênh lệch giá không phù hợp sẽ không được cho phép. FXCM là bên xác định theo chủ ý của mình về khái niệm hưởng chênh lệch giá không phù hợp. Tài khoản Standard sử dụng các chiến lược giao dịch không được cho phép có thể được chuyển đổi sang tài khoản khớp lệnh No Dealing Desk. Tài khoản Standard có thể được chuyển đổi sang mô hình khớp lệnh No Dealing Desk theo chủ ý của FXCM trong một số trường hợp nhất định. Tài khoản Standard cung cấp mô hình giá đã bao gồm spread và hoa hồng, gọi là mô hình giá mark-up. Spreads luôn biến động và tình trạng cập nhật spreads có thể bị chậm. Tài khoản Standard có equity thấp hơn 10,000 USD có đòn bẩy 400:1; từ 10,000 - 20,000 USD là 200:1; và từ 20,000 USD trở lên là 100:1 lúc này với mô hình khớp lệnh No Dealing Desk. Với Tài khoản Standard, một số các chiến lược giao dịch như scalping, giao dịch theo tin tức, Eas và API có thể bị hạn chế như đã được đề cập tới trong Bản hợp đồng của FXCM.

^Tài khoản Cao cấp: Tài khoản Premium cung cấp 18 cặp CFD với đòn bẩy 200:1 và lên tới 39 cặp tiền ngoại hối với đòn bẩy 100:1. FXCM có toàn quyền đưa ra quyết định về việc thêm vào hay lược bỏ bất kỳ sản phẩm giao dịch CFD hay cặp ngoại tệ nào. Tài khoản Premium được mặc định giao dịch với mô hình khớp lệnh No Dealing Desk. Tài khoản Premium cung cấp mô hình giá đã bao gồm spread và hoa hồng, gọi là mô hình giá mark-up. Spreads luôn biến động và tình trạng cập nhật spreads có thể bị chậm. Tài khoản Premium với equity thấp hơn 10,000 USD có thể được chuyển về loại tài khoản Standard. Khách hàng có thể yêu cầu FXCM chuyển tài khoản của họ sang loại tài khoản Dealing Desk bằng cách điền form yêu cầu Chuyển đổi sang Tài khoản Standard. Vui lòng liên hệ nhân viên FXCM để biết thêm chi tiết.

Các thông tin khác, xin tham khảo Rủi ro Khớp lệnh

# Equity là số tiền trong tài khoản của nhà đầu tư cộng thêm khoản lợi nhuận/ thua lỗ của các lệnh đang mở.

Hạn chế về Khối lượng giao dịch: Tài khoản Standard cho phép đặt lệnh tới 2 triệu đơn vị mỗi một giao dịch, trong khi tài khoản Premium cho phép tới 50 triệu đơn vị mỗi giao dịch. Nhà đầu tư có thể tăng khối lượng giao dịch bằng cách mở nhiều lệnh giao dịch, mỗi lệnh với khối lượng giao dịch tối đa cho cùng một cặp tiền.

Khi giao dịch forex với mô hình khớp lệnh Dealing Desk và No Dealing Desk, FXCM là đối tác cuối cùng của các giao dịch này. Trong cả hai mô hình khớp lệnh, FXCM tiếp nhận giá bid và ask từ một nhóm các nhà cung cấp thanh khoản. Mức giá hiển thị trên phần mềm giao dịch FXCM là giá bid và ask tốt nhất sau khi FXCM đã cộng một khoản thêm vào được gọi là mark-up. Khoản mark-up này có thể là khác nhau tùy theo nguồn giá tới từ nhà cung cấp thanh khoản nào, và tùy theo loại hình tài khoản. Rất nhiều yếu tố được tính đến khi quyết định về khoản mark-up được đưa ra, bao gồm song không hạn chế tới tỷ lệ từ chối nhận lệnh của một nhà cung cấp thanh khoản, tính hiệu quả của mạng lưới (ví dụ độ trễ), khả năng thanh khoản và chất lượng khớp lệnh nói chung.

Với mô hình khớp lệnh Dealing Desk, FXCM có thể hoạt động như một dealer với một số hoặc toàn bộ các cặp ngoại tệ. Chúng tôi cũng có các nhà cung cấp thanh khoản hỗ trợ đằng sau để nhận lệnh mỗi khi FXCM không hoạt động như một dealer. Xin lưu ý rằng Dealing Desk nhận giá từ ít nhà cung cấp thanh khoản hơn so với No Dealing Desk.

FXCM không đảm bảo rằng các mức giá hay spreads sẽ luôn tốt hơn ở mô hình khớp lệnh nào trong 2 mô hình khớp lệnh Dealing Desk và No Dealing Desk. Khách hàng nên cân nhắc nhiều yêu tố khi quyết định giao dịch với mô hình nào phù hợp với nhu cầu (ví dụ cách thức giao dịch hay chiến lược giao dịch). Để biết thêm thông tin, xin tham khảo Rủi ro Khớp lệnh.

Lưu ý: Các mối quan hệ hợp đồng với các nhà cung cấp thanh khoản được thực hiện bởi FXCM Group, trong đó bao gồm cung cấp nguồn giá và hạ tầng kỹ thuật cho các đơn vị liên kết của tập đoàn.