Các nhà cung cấp thanh khoản tại FXCM

Trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của FXCM là cam kết mang đến cho khách hàng spreads cạnh tranh và tốc độ Khớp lệnh Nâng cao. Khớp lệnh Nâng cao có nghĩa là không báo giá lại, không hạn chế cắt lỗ/chốt lời và hơn 87% lệnh được khớp ở mức giá được yêu cầu hoặc tốt hơn.1Tìm hiểu thêm

AI LÀ NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN NGOẠI HỐI VÀ LÀ MÔI GIỚI CHÍNH CỦA FXCM?

Các nhà cung cấp thanh khoản của FXCM bao gồm các ngân hàng toàn cầu, các tổ chức tài chính và các nhà tạo lập thị trường khác. Một số nhà cung cấp thanh khoản hiện tại của FXCM Group bao gồm, nhưng không giới hạn: – Barclays Bank, PLC – Citadel Securities LLC – Citibank N.A. – Deutsche Bank AG – FASTMATCH INC – XTX Markets Limited – UBS AG – Morgan Stanley & Co., LLC – Commerzbank - và HC Technologies LLC. FXCM còn có các Nhà cung cấp thanh khoản qua Mạng Truyền thông Điện tử FastMatch. Các Nhà Môi giới chính của FXCM bao gồm Citibank N.A. và Jefferies Financial Services, Inc.

CÁC NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN CẠNH TRANH RA SAO?

Mỗi nhà cung cấp thanh khoản cung cấp nguồn giá thông qua một kênh truyền trực tiếp (feed) với giá mua và giá bán cho FXCM. Công cụ Price Engine của FXCM chọn ra giá mua tốt nhất và giá bán tốt nhất, từ đó hình thành nên mức chênh lệch giá khả dụng tốt nhất. Mức chênh lệch giá của FXCM hoàn toàn minh bạch và là một trong những mức chênh lệch thấp nhất trong ngành. FXCM là đối tác của mọi giao dịch mà khách hàng thực hiện. Trong mọi trường hợp, nhà cung cấp thanh khoản đều không đóng vai trò là đối tác trong bất kỳ giao dịch nào với khách hàng.

Các nhà cung cấp thanh khoản cũng được xếp hạng theo tỷ lệ từ chối lệnh, mức chênh lệch giá và độ trễ. FXCM liên tục đánh giá và theo dõi thứ hạng của các nhà cung cấp thanh khoản và đưa ra hành động phù hợp để đưa ra giá tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi. Thông qua việc đánh giá kết quả khớp lệnh của các nhà cung cấp thanh khoản cùng với khung quản lý rủi ro nội bộ, FXCM có thể bù trừ một giao dịch trực tiếp và ngay lập tức với các đối tác bên ngoài, khớp giao dịch với khách hàng khác hay nhóm giao dịch khác và bù trừ nhiều giao dịch cùng lúc theo từng khối, hoặc là đối tác trực tiếp trong giao dịch. Bằng việc đảm bảo những tiêu chuẩn cao như vậy cho chính FXCM và các nhà cung cấp thanh khoản, chúng tôi nỗ lực cung cấp cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất có thể.

NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN ĐƯỢC BIẾT NHỮNG GÌ?

Khi một nhà giao dịch đặt lệnh và nếu FXCM chọn hedge vị thế đó ngay lập tức với (các) nhà cung cấp thanh khoản, một lệnh khớp chính xác được gửi từ FXCM đến nhà cung cấp thanh khoản đang cung cấp mức giá tốt nhất. Ví dụ, lệnh mua trong ví dụ trên sẽ được chuyển đến nhà cung cấp thanh khoản số 2. Đối với nhà cung cấp thanh khoản, tất cả các lệnh sẽ xuất hiện dưới dạng Lệnh Thị trường từ FXCM và không chứa thông tin về nhà giao dịch. Vì các nhà cung cấp giá này không thể biết về các lệnh cắt lỗ, chốt lời và lệnh chờ của quý vị; chúng tôi tạo ra một môi trường không bị thao túng giá. Khi kết hợp điều này với quy tắc không báo giá lại (không re-quote), quý vị có thể tự tin giao dịch với tất cả các điều kiện thị trường, ngay cả trong khi diễn ra các sự kiện tin tức quan trọng.