Varnost vlog

Depoziti strank so ločena sredstva - vaši depoziti so izključno pri najboljših bankah in so dodatno zavarovani - do 1 milijona evrov.

Izločeni računi

Vaša sredstva so varno shranjena na ločenem računu stranke.

Sklad za nadomestila

Družba FXCM EU sodeluje v odškodninskem skladu za vlagatelje (v nadaljevanju: sklad ICF).

Zavarovanje vlog

Naše dodatno zavarovanje varuje vloge naših strank do 1.000.000 EUR.

Ločeni računi

Sredstva majhnih strank so shranjena na ločenih računih v najboljših svetovnih bankah. FXCM EU kot reguliran subjekt CySEC spoštuje direktivo CySEC DI87-01 o varovanju finančnih instrumentov in sredstev, ki pripadajo strankam. Družba FXCM EU izpolnjuje regulativno obveznost, da denar strank v skladu s pravili CySEC loči od lastnega denarja, da bi se izognila tveganju uporabe teh sredstev za lasten račun, ter zahtevo, da pri strukturiranju svojega poslovanja ravna pošteno, pravično in profesionalno, v skladu z najboljšimi interesi strank, tako da to ne vpliva na obveznosti v skladu s pravili o denarju strank.

Sklad za nadomestilo vlagateljem

FXCM EU sodeluje v odškodninskem skladu za vlagatelje (Investor Compensation Fund - ICF) za stranke investicijskih podjetij, ki so regulirana v Republiki Ciper. Namen sklada ICF je zavarovati terjatve zajetih strank do podjetij s plačilom odškodnine.
Za več informacij v zvezi z odškodninami si preberite politiko odškodninskega sklada za vlagatelje družbe FXCM EU.

Zavarovanje vlog

V sodelovanju z londonsko zavarovalnico Lloyd's z veseljem ponujamo dodatno raven varnosti našim malim strankam. To zavarovanje poleg zaščite ICF varuje sredstva strank do višine 1 000 000 EUR na stranko - brez kakršnih koli dodatnih stroškov za vas.
Želite izvedeti več? Obiščite stran o kapitalskem zavarovanju FXCM Stran s pogostimi vprašanji.

Pišite nam še danes

Kličite nas na +357 22022619 Za več informacij

Začnite!

1
z oddajo spletne vloge.
2
Raziščite našo ponudbo delnic v trgovalni platformi.
3
Fundirajte svoj račun in sklenite prvo trgovino.

Niste pripravljeni odpreti računa?
Prijavite se na brezplačni vadbeni račun in si oglejte platformo.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Borza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}