FXCM Group Sporočila za javnost

Dobrodošli na strani s sporočili za javnost skupine FXCM, kjer si lahko ogledate najnovejše novice in posodobitve ter zgodovino arhiviranih poročil.

Sporočila za javnost

Kot vodilni svetovni ponudnik storitev trgovanja s stavami na razpone, forexom in CFD si FXCM prizadeva spodbujati ozračje popolne preglednosti. Da bi stranke in celotno trgovalno skupnost seznanil s svojim nenehno razvijajočim se poslovnim modelom, družba FXCM redno objavlja sporočila za javnost, v katerih obravnava različne teme, povezane z njenimi temeljnimi načeli.

V teh obvestilih so vključene postavke iz več kategorij:

 • Mesečne metrike: Mesečna posodobitev poslovanja družbe FXCM na področju trgovanja s strankami na drobno in institucionalnimi strankami.
 • Nove funkcije in storitve: Novi ali spremenjeni izdelki, ki jih je družba FXCM ponudila na trgu.
 • Novosti: Uradna distribucija pomembnih novic v zvezi s skupino FXCM.

Stran s sporočili za javnost skupine FXCM je celovit vir informacij o pomembnih biltenih, ki vključujejo družbo FXCM. Stran vključuje različne izjave in posodobitve ter ponuja celovito pokritje tekočega koledarskega leta.

Mesečne metrike

Poročilo Mesečne metrike skupine FXCM je načrtovana redna objava statističnih podatkov o trgovanju strank, ki se nanašajo na pretekli mesec. V razkritje so vključene ključne informacije, povezane s trgovanjem, za maloprodajne in institucionalne stranke.

Nekaj ključnih metrik, vključenih v vsako poročilo, je navedenih v nadaljevanju, statistični podatki pa so navedeni v letni in mesečni obliki:

Monthly Metrics
 • Obseg trgovanja strank
 • Povprečni obseg trgovanja strank (na dan)
 • Povprečno število transakcij strank (na dan)
 • Število aktivnih maloprodajnih računov
 • Število maloprodajnih računov, s katerimi je mogoče trgovati

Mesečno poročilo o metriki je koristna referenca za vse, ki jih zanima poslovanje borznoposredniške družbe FXCM. Zgodovinska poročila so arhivirana in na voljo tukaj.

Nove funkcije in storitve

Družba FXCM je že od svoje ustanovitve inovator na področju storitev, povezanih s trgovanjem z valutami forex, CFD in razpršenimi stavami. Ob uvedbi katere koli zanimive nove funkcije ali storitve družba FXCM nemudoma izda uradno izjavo.

V vsakem obvestilu je nova storitev ali funkcija podrobno predstavljena. Temeljito se preučijo njena oblika, funkcionalnost in vrednost za področje spletnega trgovanja. V nadaljevanju so predstavljene nekatere napredne napovedi izdelkov družbe FXCM iz leta 2017:

New Features And Services
 • Predstavitev skenerja trga Forex in CFD
 • Uvedba signalov tržnih podatkov

Novosti

Industrija borznoposredniških storitev Forex in CFD je hitro spreminjajoče se okolje. Operativne strukture podjetij so pogosto spremenljive, nenehni prehodi pa so običajni. Da bi stranke in strokovnjake v panogi obveščali o vseh organizacijskih spremembah, družba FXCM za javnost izdaja uradne novice, v katerih pravočasno razkriva novosti, vredne objave.

Obvestila o izrednih novicah lahko obravnavajo različne teme, kot so:

Breaking News
 • Promocije med podjetji
 • Spremembe v vodstvu
 • Združitve in prevzemi
 • Finančna razkritja
 • Uradna pojasnila ali umiki

Učinkovito razširjanje novic o posameznih podjetjih je pomemben vidik doseganja javne preglednosti. Z uradnim in pravočasnim obravnavanjem ustreznih vprašanj prek sporočila za javnost si družba FXCM prizadeva odpraviti vse nejasnosti ali napačne predstave v zvezi s poslovanjem.

Razkritje

Skupina FXCM je holdinška družba Forex Capital Markets Limited ("FXCM LTD"), FXCM EU LTD ("FXCM EU"), FXCM Australia Pty. Limited ("FXCM AU"), FXCM South Africa (PTY) Ltd ("FXCM ZA"), FXCM Markets LLC ("FXCM Markets") in vse podružnice navedenih podjetij ali drugih podjetij v skupini FXCM (skupaj "skupina FXCM")

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Borza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}