Pogoji uporabe spletnega mesta

Ti pogoji uporabe spletnega mesta so bili nazadnje spremenjeni avgusta 2020

Skupina podjetij FXCM (skupaj "FXCM") vam z veseljem zagotavlja informacije, vsebine, orodja, izdelke in storitve na spletnih mestih FXCM (izraz "spletna mesta FXCM" se nanaša na vsa spletna mesta FXCM ter njihovo vsebino, vključno z izdelki in storitvami). Ti pogoji uporabe spletnih strani vključujejo tudi pomembna razkritja in informacije v zvezi z določenimi izdelki in storitvami. Za vašo uporabo spletnih strani FXCM veljajo ti Pogoji uporabe spletnih strani.

Ti Pogoji uporabe spletne strani so zavezujoč sporazum med vami in FXCM. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegova uporaba pomenita, da se strinjate s temi Pogoji uporabe spletnega mesta in vsemi drugimi pravnimi obvestili in izjavami, ki jih vsebuje to spletno mesto. Vašo uporabo spletnih mest FXCM ureja različica Pogojev uporabe spletnega mesta, ki velja na dan, ko dostopate do posameznega spletnega mesta FXCM.

FXCM lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni te Pogoje uporabe spletnega mesta. Najnovejšo različico teh Pogojev uporabe spletnega mesta si lahko ogledate tako, da obiščete spletno mesto FXCM in kliknete na hiperpovezavo Pogoji uporabe spletnega mesta, ki se nahaja na dnu strani. Vaš nadaljnji dostop do tega spletnega mesta in njegova uporaba pomeni, da se strinjate s temi spremenjenimi Pogoji uporabe spletnega mesta. Edino obvestilo o spremembah ali dopolnitvah teh Pogojev uporabe spletnega mesta je, da FXCM objavi spremenjene Pogoje uporabe spletnega mesta na tem spletnem mestu; FXCM vas o spremembah ali dopolnitvah ne bo posebej obveščal.

Ti Pogoji uporabe spletnega mesta dopolnjujejo vse druge pogodbe med vami in FXCM, vključno s pogodbami s strankami ali računi, in vse druge pogodbe, ki urejajo vašo uporabo informacij, vsebin, orodij, izdelkov in storitev, ki so na voljo na spletnih mestih FXCM in prek njih.

UPORABA STRANI FXCM

Spletne strani FXCM so namenjene samo vaši osebni, nekomercialni uporabi, razen če se vi in družba FXCM pisno dogovorita drugače.

DISTRIBUCIJA IN ODGOVORNOST OBISKOVALCEV

Informacije na tem spletnem mestu niso namenjene distribuciji ali uporabi s strani oseb v kateri koli državi ali jurisdikciji, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalno zakonodajo ali predpisi. Nobena od storitev ali izdelkov, omenjenih na spletnih straneh FXCM, ni na voljo osebam, ki prebivajo v kateri koli državi, kjer bi bilo zagotavljanje takih storitev ali izdelkov v nasprotju z lokalno zakonodajo ali predpisi.

Obiskovalci tega spletnega mesta so odgovorni, da se prepričajo o pogojih in ravnajo v skladu z lokalno zakonodajo ali predpisi, ki veljajo zanje. Nič na spletnih straneh FXCM se ne sme šteti kot nagovarjanje k nakupu ali ponudba za prodajo katerega koli izdelka ali storitve kateri koli osebi v kateri koli jurisdikciji, kjer bi bila takšna ponudba, nagovarjanje, nakup ali prodaja po zakonih te jurisdikcije nezakonita.

OMEJITVE PRI INVESTICIJSKEM SVETOVANJU IN STROKOVNEM SVETOVANJU

Spletne strani FXCM niso namenjene zagotavljanju pravnih, davčnih ali naložbenih nasvetov. Sami ste odgovorni, da na podlagi svojih osebnih naložbenih ciljev, finančnih okoliščin in tolerance tveganja presodite, ali je katera koli naložba, naložbena strategija ali povezana transakcija primerna za vas. Glede svojega posebnega položaja se morate posvetovati s svojim pravnim ali davčnim strokovnjakom.

INTELEKTUALNA VLASTNINA

Spletne strani FXCM so zaščitene z veljavnimi zakoni o intelektualni lastnini. Razen če je tu izrecno navedeno, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe FXCM ne smete spreminjati, dopolnjevati, razmnoževati, distribuirati ali komercialno izkoriščati nobenega gradiva, vključno z besedilom, grafiko, videom, zvokom, programsko kodo, oblikovanjem uporabniškega vmesnika ali logotipi s tega ali katerega koli drugega spletnega mesta FXCM.

Če z drugega spletnega mesta vzpostavite povezavo na spletno mesto FXCM, vaše spletno mesto in tudi sama povezava brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe FXCM ne smeta nakazovati, da družba FXCM podpira, sponzorira ali je povezana s katerim koli spletnim mestom, subjektom, storitvijo ali izdelkom, ki ni spletno mesto FXCM, in ne smeta uporabljati blagovnih ali storitvenih znamk družbe FXCM, razen tistih, ki so vključene v besedilo povezave.

Spletne strani FXCM, razen vsebin tretjih oseb, so izvirna avtorska dela, ki jih objavi FXCM. FXCM ima izključno pravico do reprodukcije, prikaza, priprave izvedenih del ali distribucije. Imena, logotipi, blagovne znamke, avtorske pravice in vse druge pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsem gradivom in programsko opremo na tej spletni strani so v lasti družbe FXCM ali njenih dajalcev licenc. Vsa gradiva, ki so v lasti tretjih oseb in jih vsebuje spletna stran, so reproducirana z dovoljenjem zadevnih lastnikov.

NEVELJAVNO, KER JE PREPOVEDANO

Čeprav so spletna mesta FXCM, vključno z izdelki in storitvami, dostopna po vsem svetu, niso vse funkcije, izdelki ali storitve, o katerih se razpravlja, na katere se sklicuje, ki se zagotavljajo ali ponujajo prek spletnega mesta ali na njem, na voljo vsem osebam ali v vseh jurisdikcijah ali pa niso primerni ali na voljo za uporabo v določenih jurisdikcijah. FXCM si pridržuje pravico, da po lastni presoji omeji izdelke in storitve, ki jih daje na voljo, njihovo ponudbo in količino za katero koli osebo.

DOSTOPNOST VSEBINE

Družba FXCM si pridržuje pravico do spremembe vsebine, izdelkov in storitev (vključno z upravičenostjo do določenih funkcij, izdelkov in/ali storitev) brez predhodnega obvestila.

Vsebine in raziskave tretjih oseb

Spletne strani FXCM lahko vključujejo splošne novice in informacije, komentarje, interaktivna orodja, kotacije, raziskovalna poročila in podatke o deviznih trgih, drugih finančnih trgih in drugih temah.

Nekatere od teh vsebin lahko zagotovijo podjetja, ki niso povezana z nobenim subjektom FXCM ("vsebine tretjih oseb"). Vir vseh vsebin tretjih oseb je jasno in vidno označen na straneh FXCM.

Vsebina tretjih oseb je lahko na voljo v uokvirjenih območjih, s hiperpovezavami na spletna mesta tretjih oseb ali pa je preprosto objavljena na spletnem mestu. Vsebina tretjih oseb je zaščitena z veljavnimi zakoni o intelektualni lastnini in mednarodnimi pogodbami ter je v lasti ali licencirana od navedenega(-ih) ponudnika(-ov) vsebine tretjih oseb.

Družba FXCM izrecno ali posredno ne podpira ali odobrava takšne vsebine tretjih oseb. Ponudniki vsebin tretjih oseb posredno ali izrecno ne potrjujejo ali odobravajo vsebin tretjih oseb, prav tako pa se njihove vsebine ne smejo razumeti kot pravni, davčni ali naložbeni nasveti.

Čeprav si družba FXCM prizadeva zagotoviti točne in pravočasne informacije za potrebe uporabnikov, niti družba FXCM niti ponudniki vsebin tretjih oseb ne jamčijo za njihovo točnost, pravočasnost, popolnost ali uporabnost ter niso odgovorni za nobeno od teh vsebin, vključno z oglaševanjem, izdelki ali drugim gradivom na spletnih mestih tretjih oseb ali na voljo z njih. Vsebina tretjih oseb je na voljo samo v informativne namene, FXCM in ponudniki vsebin tretjih oseb pa izrecno zavračajo vsakršno odgovornost za vsebino tretjih oseb, ki je na voljo na spletnem mestu. Vsebino tretjih oseb uporabljate le na lastno odgovornost. Vsebina tretjih oseb je na voljo v stanju, v kakršnem je. Ponudniki vsebin tretjih oseb izrecno zavračajo vse vrste jamstev, izrecnih ali implicitnih, med drugim tudi jamstva o primernosti za prodajo, primernosti za določen namen ali nekršenju pravic.

Ponudniki vsebin tretjih oseb in njihove matične družbe, hčerinske družbe, povezane družbe, ponudniki storitev, dajalci licenc, uradniki, direktorji ali zaposleni niso odgovorni za nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe vsebin tretjih oseb ali je z njo povezana, vključno, vendar ne omejeno na škodo zaradi izgube dobička, uporabe, podatkov ali druge nematerialne škode, tudi če je bila takšna stranka opozorjena na možnost takšne škode.

Točnost informacij

Čeprav si je družba FXCM po najboljših močeh prizadevala zagotoviti točnost informacij na tem spletnem mestu, se informacije in vsebina na spletnem mestu lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in so na voljo izključno za pomoč trgovcem pri sprejemanju neodvisnih naložbenih odločitev. FXCM je sprejel razumne ukrepe za zagotovitev točnosti informacij na spletnem mestu. Vendar pa FXCM ne jamči za njihovo točnost in ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi lahko neposredno ali posredno nastala zaradi vsebine ali vaše nezmožnosti dostopa do spletnega mesta, za kakršno koli zamudo ali nedelovanje prenosa ali prejema navodil ali obvestil, poslanih prek tega spletnega mesta.

Vse vsebine na spletnih straneh FXCM so predstavljene samo na datum objave ali navedbe in so lahko nadomeščene s poznejšimi dogodki na trgu ali iz drugih razlogov. Poleg tega ste sami odgovorni za nastavitve predpomnilnika v brskalniku, da zagotovite prejemanje najnovejših podatkov.

PREPOVEDANE UPORABE

Ker imajo vsi strežniki omejene zmogljivosti in jih uporablja veliko ljudi, spletnih mest FXCM ne uporabljajte na način, ki bi lahko poškodoval ali preobremenil kateri koli strežnik FXCM ali katero koli omrežje, povezano s katerim koli strežnikom FXCM. Spletnih mest FXCM ne uporabljajte na način, ki bi oviral uporabo spletnih mest FXCM s strani drugih oseb.

UPORABA POVEZAV

Spletno mesto FXCM lahko vsebuje povezave do spletnih mest, ki jih upravljajo druge stranke. Družba FXCM ne nadzira vsebine ali točnosti informacij na takšnih spletnih straneh in kako drugače ne podpira gradiva, ki je objavljeno na takšnih spletnih straneh. Povezave so vam na voljo le za referenco, družba FXCM pa izključuje vsakršno odgovornost za vsebino ali delovanje teh spletnih strani tretjih oseb.

IZKLJUČITEV GARANCIJ

Družba FXCM ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih jamstev v zvezi s spletnimi mesti FXCM, med drugim implicitnih jamstev o primernosti za prodajo, primernosti za določen namen ali nekršenju pravic. Spletna mesta FXCM so vam na voljo "kot so" in "kot so na voljo", pri čemer FXCM ne jamči, da bodo morebitne napake ali netočnosti odpravljene.

FXCM ne jamči, da bodo spletna mesta FXCM ustrezala vašim potrebam ali da bodo neprekinjena, pravočasna, varna ali brez napak. FXCM prav tako ne jamči, da bodo rezultati, pridobljeni z uporabo spletnih mest FXCM, točni ali zanesljivi ali da bo kakovost izdelkov, storitev, informacij ali drugega gradiva, ki ga kupite ali pridobite prek spletnih mest FXCM, izpolnila vaša pričakovanja.

IZJAVA IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V največjem zakonsko dovoljenem obsegu družba FXCM ne odgovarja za posledično, naključno, posebno, neposredno ali posredno škodo (med drugim vključno z izgubljenim dobičkom, izgubami pri trgovanju ali škodo, ki je posledica uporabe ali izgube uporabe spletnih mest FXCM in vsebin tretjih oseb, neprijetnosti ali zamud). To velja tudi, če je bila družba FXCM opozorjena na možnost nastanka takšne škode ali izgube.

Razen če zakon ne določa drugače, družba FXCM vam ali komur koli drugemu ne odgovarja za izgubo, ki je posledica vzroka, nad katerim družba FXCM nima neposrednega nadzora. To vključuje okvaro elektronske ali mehanske opreme ali komunikacijskih linij (vključno s telefonom, kablom in internetom), nepooblaščen dostop, viruse, krajo, napake operaterja, hude ali izredne vremenske razmere (vključno s poplavo, potresom ali drugim božjim dejanjem), požar, vojno, upor, teroristično dejanje, upor, delovni spor in druge delovne težave, nesrečo, izredne razmere ali ukrep vlade.

Če živite v državi, državi ali jurisdikciji, ki ne dovoljuje omejitve ali izključitve odgovornosti ali naključne ali posledične škode, nekatere ali vse te omejitve in izključitve morda ne veljajo za vas.

ODŠKODNINA

Pogoj za vašo uporabo spletnih mest FXCM je, da se strinjate, da boste družbi FXCM in njenim tretjim ponudnikom vsebin povrnili škodo in jih obvarovali pred vsemi zahtevki, izgubami, odgovornostjo, stroški in izdatki (vključno z, med drugim, odvetniškimi honorarji), ki izhajajo iz vaše uporabe spletnih mest FXCM ali iz vaše kršitve teh pogojev.

ZAUPNOST

Vaša dolžnost je, da številke računov in gesla družbe FXCM ohranjate v tajnosti. Potrjujete in se strinjate, da vsa navodila ali sporočila, ki so vam posredovana ali so posredovana v vašem imenu prek katerega koli spletnega mesta FXCM, izvajate na lastno odgovornost. FXCM dovoljujete, da se zanaša na vsa navodila, dana FXCM, za katera FXCM meni, da ste jih dali vi ali v vašem imenu kateri koli zastopnik ali posrednik, za katerega FXCM v dobri veri meni, da ste ga ustrezno pooblastili, in jih obravnava kot v celoti pooblaščena in zavezujoča za vas. Potrjujete in se strinjate, da se lahko FXCM zanaša na vašo številko računa in/ali geslo za vašo identifikacijo, in se strinjate, da teh podatkov ne boste razkrili nikomur, ki ga niste ustrezno pooblastili.

PRENEHANJE

Družba FXCM si pridržuje pravico, da kadar koli in iz katerega koli razloga prekine vašo uporabo spletnih mest FXCM, z razlogom ali brez njega in brez predhodnega obvestila.

LOČLJIVOST

Če se iz katerega koli razloga katera koli določba teh Pogojev uporabe spletnega mesta šteje za neveljavno ali neizvršljivo, se ta določba izvrši v največjem dovoljenem obsegu, preostale določbe pa ostanejo v polni veljavi in učinku.

ZAKONSKA IN SODNA PRISTOJNOST

Za to pogodbo EULA in vse zahtevke, ki izhajajo iz te pogodbe EULA in so z njo povezani, veljajo materialni zakoni Republike Ciper in so pod izključno pristojnostjo sodišč v Republiki Ciper.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Borza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}