Stroški in pristojbine

Tarifna kartica

Prizadevamo si, da so naša nadomestila jasna, zato vedno veste, kakšna nadomestila boste plačali, ko boste trgovali z nami. Naši stroški so navedeni v spodnjem Tarifna kartica, vendar lahko za nekatere naše stranke veljajo prilagojene tarife, ki v nadaljevanju niso podrobno opisane. Stranke, za katere veljajo posebne tarife, si morajo za veljavne stroške ogledati vsaka Tarifna kartica, dodatek ali obvestilo, ki jim ga izdamo.

Zgodovinska tarifa kartice

Razkritje
1

Velja za vse račune, odprte 15. decembra 2021 ali pozneje (za račune, odprte pred 15. decembrom 2021, bodo ti pogoji veljali od 30. decembra 2021).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Borza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}