Razkritje
*

Velja za vse račune, odprte 16. novembra 2022 ali pozneje. (Za račune, odprte pred 16. novembrom 2022, veljajo ti Pogoji poslovanja od 13. avgusta 2021 do začetka veljavnosti novih pogojev 16. decembra 2022.)

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Borza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}