CRS FAQs

Kaj je CRS?

CRS je kratica za skupni standard poročanja. Gre za novo zahtevo po zbiranju informacij in poročanju za finančne institucije v sodelujočih državah, ki naj bi pomagala v boju proti davčnim utajam in zaščitila celovitost davčnih sistemov.

Katere države sodelujejo v CRS?

Celoten seznam držav, ki sodelujejo v sistemu CRS, najdete tukaj.

O kom je treba poročati?

CRS poskuša ugotoviti davčno rezidenčnost strank. V skladu s CRS morajo finančne institucije identificirati stranke, za katere se zdi, da so davčni rezidenti zunaj države, v kateri imajo svoje račune in produkte, ter sporočiti določene informacije našemu lokalnemu davčnemu organu. Te informacije lahko nato posredujejo davčnemu organu v državi, kjer ste davčni rezident.

Zakaj vas družba FXCM sprašuje po jurisdikciji (jurisdikcijah) vašega davčnega rezidentstva?

V skladu s CRS davčni organi od finančnih institucij, kot je FXCM, zahtevajo, da zbirajo in sporočajo določene informacije v zvezi z davčnim statusom svojih strank.

Če odprete nov trgovalni račun, trgujete z novimi finančnimi produkti ali na kakršen koli način spremenite svoje okoliščine, vas lahko prosimo, da potrdite več podatkov o sebi. Ta postopek se imenuje "samopotrditev" in te podatke moramo zbirati v skladu s CRS.

Katere podatke lahko od vas zahteva družba FXCM

V skladu z zahtevami CRS vas lahko FXCM prosi za vaše: (neizključni seznam)

  • Ime
  • Kraj rojstva (za fizične in nadzorne osebe)
  • Datum rojstva (za fizične in nadzorne osebe)
  • Država(-e) davčnega rezidentstva
  • Identifikacijska(-e) številka(-e) davčnega zavezanca
  • Kraj registracije/inkorporacije (za subjekte)
  • Vrsta subjekta (za subjekte)

Kaj je TIN?

Taxpayer Identification Numbers Identifikacijska številka davkoplačevalca (TIN) je edinstvena kombinacija črk in/ali številk, ki je dodeljena vam/vašemu subjektu. Nekatere države ne izdajajo številk TIN, ampak se lahko zanašajo na druge izdane številke, kot so številke socialnega zavarovanja/nacionalnega zavarovanja ali registracijske številke podjetij za subjekte. Na zahtevo jih boste morda morali predložiti. OECD je objavil seznam sprejemljivih oblik identifikacijskih številk davkoplačevalcev (TIN) in njihovih alternativ, ki ga najdete tukaj.

Kako je določena davčna rezidenčnost?

To je odvisno od tega, kje živite, in od vaših okoliščin. Za več informacij o tem, kako določiti svoje davčno rezidentstvo, se obrnite na poklicnega davčnega svetovalca ali preverite spletno mesto OECD, saj vam FXCM ne more zagotoviti davčnega svetovanja.

Podatki, ki so bili zahtevani v obrazcih, so podobni podatkom, ki so bili zahtevani v okviru FATCA. Zakaj je to drugače?

Tudi če ste že posredovali informacije v skladu z zakonom vlade Združenih držav Amerike Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), boste morda še vedno morali posredovati dodatne informacije za CRS, saj gre za različne predpise z različnimi zahtevami.

FATCA je zakon ZDA in od finančnih institucij zahteva, da identificirajo osebe ZDA in poročajo v skladu z lokalnimi predpisi FATCA na podlagi državljanstva. CRS od finančnih institucij zahteva, da identificirajo davčni domicil vseh naših strank in v večini primerov poročajo informacije o strankah, ki so davčni rezidenti zunaj države/jurisdikcije, kjer imajo svoje račune.

Živim v isti državi/jurisdikciji, v kateri plačujem davke, zakaj moram družbi FXCM posredovati te podatke?

V skladu s CRS mora družba FXCM zakonsko ugotoviti status davčnega rezidentstva vseh naših strank, tudi če ste davčni rezident v isti državi/jurisdikciji, kjer imate svoj račun.

Kako pogosto bom moral zagotoviti te podatke?

Ko bo družba FXCM imela veljavno samopotrdilo v evidenci, boste morali izpolniti novo le, če boste posodobili določene podatke na svojem računu ali če bomo menili, da se je vaš status zavezanca za poročanje morda spremenil.

Podjetju FXCM sem posredoval svoje podatke. Zakaj me družba FXCM prosi za dodatne dokumente?

FXCM mora po zakonu preveriti podatke, ki ste jih posredovali v okviru samopotrditve. Morda vas bomo prosili za nekatera dokazila o vašem davčnem rezidentstvu, ki ste ga navedli v samopotrdilu.

Ali bo FXCM spoštoval mojo zasebnost podatkov?

FXCM spoštuje pravico vsakega posameznika do zasebnosti. Cenimo naš odnos z vami in ponosni smo, da ohranjamo zvestobo in spoštovanje do vsake posamezne stranke; vsi osebni podatki, ki jih zbira FXCM, so zaščiteni s strogimi varnostnimi ukrepi. Vaše podatke bomo ustreznim davčnim organom razkrili le, če bomo to morali storiti po zakonu.

Kje lahko najdem dodatne informacije in nasvete?

Za dodatne informacije o vašem davčnem rezidentstvu glejte pravila, ki urejajo davčno rezidentstvo, ki jih je objavil vsak nacionalni davčni organ. Več informacij lahko najdete tudi na portalu OECD za samodejno izmenjavo informacij.

Razkritje

Reference: Te informacije so namenjene le za referenčne namene in zanašanje na informacije v njih ni nadomestilo za pravni nasvet odvetnika ali drugega ponudnika strokovnih pravnih storitev. Posebna vprašanja je treba nasloviti na zunanjega svetovalca. FXCM ne prevzema odgovornosti za napake, netočnosti ali opustitve; ne jamči za točnost in popolnost informacij, besedila, grafike, povezav ali drugih elementov v teh gradivih. FXCM ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo, vključno z izgubo dobička, ki bi lahko neposredno ali posredno izhajala iz uporabe ali zanašanja na informacije v tem gradivu.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Borza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}