Trg ocenjuje prisilno recesijo


Vir: www.tradingview.com

Ameriška 02-letna zakladna menica je danes poskočila in se giblje na ravni, ki smo jo nazadnje videli novembra 2007. Trguje se blizu 3,85 %, kar odraža tržna pričakovanja, da bo prihodnji teden prišlo do zvišanja obresti za vsaj 75 bazičnih točk. Nekateri udeleženci so razpravljali o zvišanju za 100 bazičnih točk, kar se trenutno odraža kot 26-odstotna verjetnost.

To pa je povzročilo, da se je krivulja donosnosti 02-10s še bolj obrnila. Razlika je trenutno -0,4%; to je 53. dan inverzije. Čim dlje bo to trajalo in čim globlja bo inverzija, tem večja bo verjetnost recesije. Z drugimi besedami, manjša je možnost mehkega pristanka

Ta verjetnost je posledica tega, da višje obrestne mere prispevajo k uničevanju povpraševanja na agregatni ravni. Poleg tega bo zahtevana stopnja donosa ostala visoka, kar bo izvajalo pritisk na diskontne dejavnike. Zato bodo pribežališča, ki ustvarjajo dohodek, v bližnji do srednji prihodnosti verjetno ostala podprta, zaradi česar bodo dolgoročni donosi ostali nizki.

Slika: Mediamodifier iz Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Razkritje

To gradivo predstavlja tržno komunikacijo in ne upošteva vaših osebnih okoliščin, naložbenih izkušenj ali trenutnega finančnega položaja. Vsebina je na voljo kot splošni tržni komentar in se ne sme razumeti, da vsebuje kakršno koli vrsto naložbenega nasveta, naložbenega priporočila in/ali nagovarjanja k kakršnim koli naložbenim transakcijam. To tržno sporočilo ne pomeni, da morate opraviti investicijsko transakcijo in/ali kupiti investicijske produkte ali storitve, niti vam ne nalaga obveznosti, da jih opravite. To gradivo ni bilo pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred razširjanjem investicijskih raziskav.

Družba FXCM in katera koli njena podružnica vam nikakor ni odgovorna za kakršne koli netočnosti, napake ali opustitve, ne glede na vzrok, v vsebini teh gradiv ali za kakršno koli škodo (neposredno ali posredno), ki bi lahko nastala zaradi uporabe teh gradiv, storitev in njihove vsebine. Zato vsaka oseba, ki jih uporablja, to počne na lastno odgovornost. Prepričajte se, da ste prebrali in razumeli našo izjavo o omejitvi odgovornosti in določila o odgovornosti v zvezi z zgoraj navedenimi informacijami, ki je na voljo tukaj.

Številke se nanašajo na preteklost, pretekla uspešnost pa ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Borza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}