Fed-ova prednostna mera inflacije se je še bolj umirila

Blažja inflacija v ZDA

Današnji podatki so pokazali, da se je Fed-ova prednostna mera inflacije, tj. osnovni izdatki za osebno potrošnjo (PCE), novembra znižala s prejšnjih 5 % na 4,7 % na letni ravni. To je bila najnižja vrednost po juliju in je pomenila tretji zaporedni mesec upočasnjevanja.

Vključujoča glavna PCE se je s 6,1% v prejšnjem mesecu znižala na +5,5% na letni ravni. To je bila najnižja vrednost po novembru 2021 in prvi odčitek pod 6,0 % v tekočem letu.

Do tega je prišlo takoj po mehkem poročilu o indeksu cen življenjskih potrebščin (CPI) iz prejšnjega tedna, ki poudarja dejstvo, da se inflacijski pritiski že nekaj časa umirjajo. Te razmere so Fed omogočile, da je po seriji pretiranih zvišanj obrestne mere za 75 bazičnih točk ta mesec znižala obrestno mero na 0,5 % [1]

Kljub temu je centralna banka ohranila svojo jastrebjo naravnanost in usmeritve za "nenehno zviševanje " referenčne obrestne mere, saj trg dela ostaja napet. Ameriško gospodarstvo je novembra ustvarilo 263.000 novih delovnih mest, brezposelnost je ostala na zgodovinsko nizki ravni 3,7 %, plače pa so se zvišale, kar nakazuje, da ima Fed na področju zaostrovanja še veliko dela.

USDOLLAR je takoj po današnjem poročilu o PCE dobil pomoč, SPX500 pa je mešan, pri čemer je bil začetni odziv pri obeh umirjen.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Reference

1

Pridobljeno na 29 Mar 2023 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221214.htm

Razkritje

To gradivo predstavlja tržno komunikacijo in ne upošteva vaših osebnih okoliščin, naložbenih izkušenj ali trenutnega finančnega položaja. Vsebina je na voljo kot splošni tržni komentar in se ne sme razumeti, da vsebuje kakršno koli vrsto naložbenega nasveta, naložbenega priporočila in/ali nagovarjanja k kakršnim koli naložbenim transakcijam. To tržno sporočilo ne pomeni, da morate opraviti investicijsko transakcijo in/ali kupiti investicijske produkte ali storitve, niti vam ne nalaga obveznosti, da jih opravite. To gradivo ni bilo pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred razširjanjem investicijskih raziskav.

Družba FXCM in katera koli njena podružnica vam nikakor ni odgovorna za kakršne koli netočnosti, napake ali opustitve, ne glede na vzrok, v vsebini teh gradiv ali za kakršno koli škodo (neposredno ali posredno), ki bi lahko nastala zaradi uporabe teh gradiv, storitev in njihove vsebine. Zato vsaka oseba, ki jih uporablja, to počne na lastno odgovornost. Prepričajte se, da ste prebrali in razumeli našo izjavo o omejitvi odgovornosti in določila o odgovornosti v zvezi z zgoraj navedenimi informacijami, ki je na voljo tukaj.

Številke se nanašajo na preteklost, pretekla uspešnost pa ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Borza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}