NFLX je presegel rast naročnikov

  • NFLX.us
    (${instrument.percentChange}%)

Rezultati družbe NFLX so pokazali, da je bila rast števila naročnikov boljša od pričakovane in je znašala 7,66 milijona. To je bilo skoraj 70 % več od napovedi, ki je znašala 4,5 milijona. Wall Street je napovedoval 4,6 milijona.

Prihodki so se povečali za 1,8 % na 7,85 milijarde dolarjev, kar je v skladu z ocenami. Prihodki iz poslovanja podjetja so znašali 550 milijonov dolarjev, kar je za 66 % bolje od napovedi. Prosti denarni tok je znašal 1,6 milijarde dolarjev, kar je več od napovedanega 1 milijarde dolarjev. Podjetje pričakuje "vsaj" 3 milijarde dolarjev prostega denarnega toka za leto 2023.

Operativni direktor Greg Peters bo zamenjal izvršnega direktorja Reeda Hastingsa, Hastings pa bo postal izvršni predsednik.

Podjetje je "zadovoljno z napredkom" v zvezi z nedavno uvedeno naročniško stopnjo, podprto z oglasi, in pričakuje, da bo še v tem četrtletju na široko uvedlo "plačljivo delitev".

Podjetje si še naprej prizadeva za dvomestno rast prihodkov, rast marž iz poslovanja in ustvarjanje pozitivnega denarnega toka.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Razkritje

To gradivo predstavlja tržno komunikacijo in ne upošteva vaših osebnih okoliščin, naložbenih izkušenj ali trenutnega finančnega položaja. Vsebina je na voljo kot splošni tržni komentar in se ne sme razumeti, da vsebuje kakršno koli vrsto naložbenega nasveta, naložbenega priporočila in/ali nagovarjanja k kakršnim koli naložbenim transakcijam. To tržno sporočilo ne pomeni, da morate opraviti investicijsko transakcijo in/ali kupiti investicijske produkte ali storitve, niti vam ne nalaga obveznosti, da jih opravite. To gradivo ni bilo pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred razširjanjem investicijskih raziskav.

Družba FXCM in katera koli njena podružnica vam nikakor ni odgovorna za kakršne koli netočnosti, napake ali opustitve, ne glede na vzrok, v vsebini teh gradiv ali za kakršno koli škodo (neposredno ali posredno), ki bi lahko nastala zaradi uporabe teh gradiv, storitev in njihove vsebine. Zato vsaka oseba, ki jih uporablja, to počne na lastno odgovornost. Prepričajte se, da ste prebrali in razumeli našo izjavo o omejitvi odgovornosti in določila o odgovornosti v zvezi z zgoraj navedenimi informacijami, ki je na voljo tukaj.

Številke se nanašajo na preteklost, pretekla uspešnost pa ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Spreads Widget: Ko so prikazani statični spreads, številke odražajo časovno označen posnetek ob zaprtju trga. Spreads so spremenljivi in so odvisni od zamude. Za cene posameznih delnic velja 15-minutna zamuda. Podatki o spread so zgolj informativne narave. FXCM ni odgovoren za napake, opustitve ali zamude ali za dejanja, ki temeljijo na teh informacijah.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Borza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}