Nadaljnja nevarnost erozije za bitcoin dnevno, saj se kriptovaluta bori, da bi ostala v svojem bikovskem območju

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)


V nadaljevanju včerajšnjega članka se graf bitcoina še naprej slabša. Včeraj smo predlagali, da bi se lahko oblikoval vzorec nadaljevanja zastave. Danes dnevnemu grafikonu (levo) grozi, da bo iz bikovskega območja med modrim in rdečim zgornjim pasom padel v srednjo nevtralno cono. Če se bo to zgodilo, bo to pomenilo oslabitev njenega dnevnega položaja.

Urni graf (desno) je našel podporo pri današnji vrtilni točki S1. Če se ta ne bo obdržala, bo stohastični indeks verjetno zdrsnil v spodnji kvantil (modra puščica). Ta raven je nevarna, saj označuje padajoči zagon. Tj. če bo kazalnik padel pod 20 in se obdržal, se bo pritisk na kriptovaluto nadaljeval navzdol. Ta šibkost bo približala zaključek vzorca zastave in dala večjo verjetnost za scenarij medvedje rally. Zato še naprej spremljamo oscilator za potrditev ali zavrnitev

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Razkritje

To gradivo predstavlja tržno komunikacijo in ne upošteva vaših osebnih okoliščin, naložbenih izkušenj ali trenutnega finančnega položaja. Vsebina je na voljo kot splošni tržni komentar in se ne sme razumeti, da vsebuje kakršno koli vrsto naložbenega nasveta, naložbenega priporočila in/ali nagovarjanja k kakršnim koli naložbenim transakcijam. To tržno sporočilo ne pomeni, da morate opraviti investicijsko transakcijo in/ali kupiti investicijske produkte ali storitve, niti vam ne nalaga obveznosti, da jih opravite. To gradivo ni bilo pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred razširjanjem investicijskih raziskav.

Družba FXCM in katera koli njena podružnica vam nikakor ni odgovorna za kakršne koli netočnosti, napake ali opustitve, ne glede na vzrok, v vsebini teh gradiv ali za kakršno koli škodo (neposredno ali posredno), ki bi lahko nastala zaradi uporabe teh gradiv, storitev in njihove vsebine. Zato vsaka oseba, ki jih uporablja, to počne na lastno odgovornost. Prepričajte se, da ste prebrali in razumeli našo izjavo o omejitvi odgovornosti in določila o odgovornosti v zvezi z zgoraj navedenimi informacijami, ki je na voljo tukaj.

Številke se nanašajo na preteklost, pretekla uspešnost pa ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Spreads Widget: Ko so prikazani statični spreads, številke odražajo časovno označen posnetek ob zaprtju trga. Spreads so spremenljivi in so odvisni od zamude. Za cene posameznih delnic velja 15-minutna zamuda. Podatki o spread so zgolj informativne narave. FXCM ni odgovoren za napake, opustitve ali zamude ali za dejanja, ki temeljijo na teh informacijah.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Borza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}