Gospodarski podatki kažejo na okrepljen scenarij recesije v ZDA

Dve včeraj objavljeni seriji sta bili šibkejši od pričakovanj. To povečuje bojazen, da so ZDA že v recesiji.

Industrijska proizvodnja ni izpolnila napovedi, saj je znašala -0,7 % m/m (-0,1 % m/m - napoved) in je bila nižja od predhodne (in popravljene nižje številke) -0,6 % m/m.

Do tega je prišlo zaradi nižje prodaje na drobno. Osnovna prodaja na drobno (prodaja na drobno brez prodaje avtomobilov) je znašala -1,1 % m/m (-0,5 % - napoved), medtem ko je prejšnji mesec znašala -0,6 % m/m.


Vir: www.tradingview.com

Zgornji graf prikazuje industrijsko proizvodnjo v ZDA medletno, spodnji pa maloprodajo v ZDA, prilagojeno za inflacijo (rr). Obe seriji kažeta padajoče trende, pri čemer je padajoči zagon prodaje na drobno vse manjši. Vendar pa rr kaže zmanjšanje za -0,5 % na letni ravni.

Podatki nakazujejo možnost recesije. Obrat FED-a je še vedno zelo verjeten.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Razkritje

To gradivo predstavlja tržno komunikacijo in ne upošteva vaših osebnih okoliščin, naložbenih izkušenj ali trenutnega finančnega položaja. Vsebina je na voljo kot splošni tržni komentar in se ne sme razumeti, da vsebuje kakršno koli vrsto naložbenega nasveta, naložbenega priporočila in/ali nagovarjanja k kakršnim koli naložbenim transakcijam. To tržno sporočilo ne pomeni, da morate opraviti investicijsko transakcijo in/ali kupiti investicijske produkte ali storitve, niti vam ne nalaga obveznosti, da jih opravite. To gradivo ni bilo pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred razširjanjem investicijskih raziskav.

Družba FXCM in katera koli njena podružnica vam nikakor ni odgovorna za kakršne koli netočnosti, napake ali opustitve, ne glede na vzrok, v vsebini teh gradiv ali za kakršno koli škodo (neposredno ali posredno), ki bi lahko nastala zaradi uporabe teh gradiv, storitev in njihove vsebine. Zato vsaka oseba, ki jih uporablja, to počne na lastno odgovornost. Prepričajte se, da ste prebrali in razumeli našo izjavo o omejitvi odgovornosti in določila o odgovornosti v zvezi z zgoraj navedenimi informacijami, ki je na voljo tukaj.

Številke se nanašajo na preteklost, pretekla uspešnost pa ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Borza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}