Bitcoin razčlenitev daje veliko navzdol štetje

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)


Po naši analizi od zgoraj navzdol z dne 15. avgusta spreminjamo dnevni vzorec v nadaljevanje z zastavo. Kriptovaluta se je namreč zlomila, izmerjeno gibanje pa daje ciljno vrednost 14.240. Ta oznaka je za 12 % nižja od trenutne ravni. Izmerjeni premiki so ponavadi akademski - bodisi jih zadenete bodisi ne.

Vendar pa levi graf kaže, da se je dnevni stohastični kazalnik prevrnil in se usmerja proti ravni 20 (modra puščica). Če se bo spustil tako nizko, bo bitcoin pod nadaljnjim pritiskom. Poleg tega, dlje ko se bo stohastični koeficient obdržal na teh ravneh, večja bo možnost, da bo cilj dosežen.

Inflacija je še vedno zaskrbljujoča, zlasti možnost lepljive inflacije. Če bo Fed ohranil strogo denarno politiko, bodo trgi tveganja pod pritiskom, saj se bo diskontna stopnja znižala. Ta prilagoditev bo vključevala tudi trg kriptovalut. Zato je komuniciranje o politiki še vedno ključnega pomena

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Razkritje

To gradivo predstavlja tržno komunikacijo in ne upošteva vaših osebnih okoliščin, naložbenih izkušenj ali trenutnega finančnega položaja. Vsebina je na voljo kot splošni tržni komentar in se ne sme razumeti, da vsebuje kakršno koli vrsto naložbenega nasveta, naložbenega priporočila in/ali nagovarjanja k kakršnim koli naložbenim transakcijam. To tržno sporočilo ne pomeni, da morate opraviti investicijsko transakcijo in/ali kupiti investicijske produkte ali storitve, niti vam ne nalaga obveznosti, da jih opravite. To gradivo ni bilo pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred razširjanjem investicijskih raziskav.

Družba FXCM in katera koli njena podružnica vam nikakor ni odgovorna za kakršne koli netočnosti, napake ali opustitve, ne glede na vzrok, v vsebini teh gradiv ali za kakršno koli škodo (neposredno ali posredno), ki bi lahko nastala zaradi uporabe teh gradiv, storitev in njihove vsebine. Zato vsaka oseba, ki jih uporablja, to počne na lastno odgovornost. Prepričajte se, da ste prebrali in razumeli našo izjavo o omejitvi odgovornosti in določila o odgovornosti v zvezi z zgoraj navedenimi informacijami, ki je na voljo tukaj.

Številke se nanašajo na preteklost, pretekla uspešnost pa ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Spreads Widget: Ko so prikazani statični spreads, številke odražajo časovno označen posnetek ob zaprtju trga. Spreads so spremenljivi in so odvisni od zamude. Za cene posameznih delnic velja 15-minutna zamuda. Podatki o spread so zgolj informativne narave. FXCM ni odgovoren za napake, opustitve ali zamude ali za dejanja, ki temeljijo na teh informacijah.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Borza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}