POSLOVNE STRANKE

Družba FXCM ponuja različne vrste računov za različne vrste vlagateljev. Da bi lahko določili ustrezno vlogo, spodaj označite polja, ki se nanašajo na vas.

Katera vrsta računa je primerna zame?

Označite ustrezna polja.

PREVERJANJE UPRAVIČENOSTI
Razkritje
1

CCY: Okrajšava za valuto.

2

Direktiva o trgih finančnih instrumentov 2014/65/EU določa, da mora družba FXCM EU Ltd ("mi") pri opravljanju finančnih storitev od stranke (»vi«) zahtevati informacije o vašem znanju in izkušnjah na področju naložb v zvezi s posebno vrsto ponujenega ali zahtevanega produkta ali storitve ter izpolniti vprašalnik o poznavanju produkta. Nato bomo ocenili, ali je produkt ali storitev primerna za vas. To imenujemo "Ocena primernosti".

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Borza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}