Spread náklady

  • Až o 54 %* nižšie náklady na obchodovanie
  • Začnite obchodovať s NULOVÝMI províziami1
  • Hlbšie zľavy pre aktívnych obchodníkov
*

Nižšie rozpätia sú k dispozícii len pre konkrétne produkty. Porovnanie vychádza z priemerných spreadov skupiny FXCM za obdobie od 1. apríla 2023 do 30. júna 2023. Spready sa môžu líšiť. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcich výsledkov.

Najobľúbenejšie Akcie Akcie AU Forex Koše akcií Forexové koše Kryptomeny Indexy Komodity Treasuries Majors Minors Exotic Technology Banking Healthcare Motor Vehicles

Najobľúbenejšie

Akcie

Akcie AU

Forex

Koše

Koše

Kryptomeny

Indexy

Komodity

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Najobľúbenejšie

Akcie

Akcie AU

Forex

Koše akcií

Forexové koše

Kryptomeny

Indexy

Komodity

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Najobľúbenejšie

Akcie

Akcie AU

Forex

Koše akcií

Forexové koše

Kryptomeny

Indexy

Komodity

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Nástroj Cena 24H % 1R rozsah
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask} ${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}
Obchod
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask}
${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}

Posledná aktualizácia: ${lastUpdated}

Zverejnenie
1

Pri realizácii obchodov zákazníkov môže byť FXCM kompenzovaná niekoľkými spôsobmi, ktoré zahŕňajú okrem iného: spready, účtovanie provízií pri otvorení a uzavretí obchodu a pridanie prirážky k rollover atď. Cenotvorba na základe provízií sa vzťahuje na typy účtov Active Trader.

Cenové arbitrážne stratégie sú zakázané a FXCM podľa vlastného uváženia určuje, čo zahŕňa cenovú arbitrážnu stratégiu. Spready sú variabilné a podliehajú oneskoreniu. Finančná páka pre FX a CFDS sa líši podľa jednotlivých nástrojov. Hlavné menové páry majú predvolenú hodnotu 30:1, iné ako hlavné menové páry, zlato a hlavné indexy majú predvolenú hodnotu 20:1, komodity iné ako zlato a iné ako hlavné akciové indexy majú predvolenú hodnotu 10:1, jednotlivé akcie a iné referenčné hodnoty majú predvolenú hodnotu 5:1 a kryptomeny majú predvolenú hodnotu 2:1.

Zobrazené priemerné spready US30, NAS100, GER30, SPX500, UK100 a AUS200 sa vzťahujú len na hodiny špičky (7:00-21:00 GMT). S účinnosťou od 12. septembra 2021 zostávajú tieto nástroje otvorené aj mimo špičky (0:30-7:00 GMT). Spready sa môžu počas hodín mimo špičky rozšíriť, viac informácií o obchodných hodinách a spreadoch nájdete na stránke FXCM Help.

Spreads Widget: Pri zobrazovaní statických spreadov údaje odrážajú časovú snímku v čase zatvorenia trhu. Spready sú premenlivé a podliehajú oneskoreniu. Ceny jednotlivých akcií podliehajú 15-minútovému oneskoreniu. Údaje o spreadoch slúžia len na informačné účely. Spoločnosť FXCM nezodpovedá za chyby, opomenutia alebo oneskorenia, ani za činnosti, pri ktorých sa spolieha na tieto informácie.