Plánované aktualizácie marže

Čo je marža?

Maržu si možno predstaviť ako vklad v dobrej viere potrebný na udržanie otvorených pozícií. Nie je to poplatok ani transakčný náklad, je to jednoducho časť vlastného imania vášho účtu vyčlenená a pridelená ako maržový vklad. Výška marže, ktorú musíte vložiť pre každý menový pár, sa líši podľa vášho pákového profilu, Viac informácií.

Ako často sa aktualizujú požiadavky na maržu pre FX a CFD?

Maržové požiadavky sa môžu pravidelne meniť s ohľadom na zmeny volatility trhu a aktuálnych výmenných kurzov. Napríklad maržová požiadavka (MMR) pre konkrétny menový pár sa vypočítava ako percento nominálnej hodnoty takéhoto páru. Keďže výmenné kurzy pre konkrétny menový pár kolíšu smerom nahor alebo nadol, požiadavka na maržu pre tento pár sa musí upraviť. Napríklad, ak euro posilní voči americkému doláru, na držanie pozície EUR/USD na účte denominovanom v amerických dolároch sa bude vyžadovať vyššia marža.

FXCM nepredpokladá viac ako jednu aktualizáciu mesačne, avšak extrémne pohyby na trhu alebo riziko udalosti si môžu vyžiadať neplánované aktualizácie v priebehu mesiaca. Aktuálne požiadavky na maržu nájdete aj v okne Simple Dealing Rates (Jednoduché obchodné sadzby) v službe Trading Station.

Ako často sa aktualizujú maržové požiadavky pre jednotlivé akcie, kryptomeny a koše akcií?

Maržové požiadavky pre jednotlivé akcie, kryptomeny a akciové koše sa aktualizujú denne počas trhovej prestávky, ale môžu sa aktualizovať aj v priebehu dňa. Viac informácií nájdete na nižšie uvedených odkazoch alebo si otvorte Obchodnú stanicu, kde si môžete pozrieť najnovšie maržové požiadavky.

Ako môžem spravovať svoju maržu?

Pozorne sledujte svoju použiteľnú maržu a uistite sa, že sa pohybuje nad nulou. Odporúčame, aby použiteľná marža predstavovala aspoň 80 % vlastného kapitálu vášho účtu (použiteľná marža plus použitá marža). Ak chcete zvýšiť svoju použiteľnú maržu, môžete:

  • Vložiť finančné prostriedky na zvýšenie vlastného kapitálu alebo.
  • Zatvoriť otvorené pozície a obchodovať s menšou veľkosťou lotu.
CFD sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu.

Od ${ textDate(dateValue) }

Filtrovanie a triedenie
Nástroj MMR Účinné
${ formatDate(currentDate) }
Nasledujúca aktualizácia
${ formatDate(upcomingDate) }
Zmena 1 FXCM Contract Equals
Zverejnenie

Všetky hodnoty sú zobrazené pre 1K FX (alebo) 1 kontrakt CFD. V priebehu obchodného dňa môže dôjsť k zmenám. Aktuálne požiadavky na maržu (na 1K lot) sa zobrazujú v okne Simple Dealing Rates (Jednoduché obchodné sadzby) v službe Trading Station. Historické hodnoty budú k dispozícii až 12 mesiacov.